Pracownicy

Rok szk. 2016/2017

Krystyna Morawiec – sekretariat
Wacław Kozioł – konserwator
Zofia Sarat – sprzątaczka
Danuta Rutkowska – sprzątaczka
Grażyna Górowska – sprzątaczka
Zuzanna Kolano – kucharka
Adam Dynak – malarz
Katarzyna Tabor – intendentka