Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca –  Aleksandra Zachara
Zastępca – Joanna Lekarczyk
Skarbnik – Oliwia Nowak
Sekretarz – Gabriela Łos, Natalia Adamczyk

 Członkowie:
Sebastian Dymon
Weronika Bartoń
Szymon Lupa
Mateusz Jan Łucek
Kacper Kochanek
Kinga Zapiór
Artur Waś

 Opiekun: mgr Marta Miękina