Rada Rodziców

Rada Rodziców – rok szkolny 2019/2020

Zarząd:
Aneta Kukla –przewodnicząca
Renata Ryczek z-ca przewodniczącego
Katarzyna Machaj – skarbnik
Biedak Anna – sekretarz

Członkowie:

Szajor Agnieszka
Majchrowska Magdalena
Edyta Światłowska
Młynarczyk Sylwia
Nowak Magdalena
Kogut Elżbieta
Rusiecka Jolanta
Piątek Małgorzata
Gajda Katarzyna
Musiał Danuta
Panek Lidia
Sierak Dagmara
Strycharz Małgorzata
Łos Małgorzata

 Komisja rewizyjna:
Bednarz Barbara
Dymon Ewa
Tabor Katarzyna