Rada Rodziców

Zarząd:
Aneta Kukla –przewodnicząca
Renata Ryczek z-ca przewodniczącego
Katarzyna Machaj – skarbnik
Biedak Anna – sekretarz

Członkowie:

Bąba Agnieszka
Cierniak Jolanta
Gnat Patrycja
Kogut Elżbieta
Miłoś Oliwia
Musiał Danuta
Panek Lidia
Piątek Małgorzata
Rusiecka Jolanta
Sierak Dagmara
Strycharz Małgorzata
Światłowska Edyta
Zapiór Bożena

 Komisja rewizyjna:
Bednarz Barbara
Dymon Ewa
Tabor Katarzyna