Rada Rodziców

Zarząd:
Aneta Kukla –przewodnicząca
Renata Ryczek z-ca przewodniczącego
Katarzyna Machaj – skarbnik

Członkowie:

Brzychczy Monika
Bułat-Kutrzuba Magdalena
Kogut Elżbieta
Łos Grażyna 
Łucek Edyta 
Rembis Iwona
Rusiecka Jolanta
Sierak Elwira
Światłowska Edyta
Zych Anna                 

 Komisja rewizyjna:
Dymon Ewa
Łucek Stanisław
Wrona Agata