Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Szkolny Zestaw Podręczników 2020 2021

Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący na  I etapie edukacyjnym  
w roku szkolnym 2020/2021

Klasa I – podręczniki i ćwiczenia darmowe za wyjątkiem religii

Przedmiot

Tytuł

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców”

Semestr 1

Semestr 2

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz – edukacja zintegrowana

Joanna Winiecka-Nowak – edukacja przyrodnicza

Bogusława Lankiewicz (tylko klasa 1 i 2), Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica – edukacja matematyczna

Grażyna Kilbach, Monika Gromek – edukacja muzyczna

Magda Jasny i Witold Vargas – teczka artysty

Michał Kęska – edukacja informatyczna

 

Nowa Era

790/1/2017

790/2/2017

Język angielski

„Bugs Team 1”

+ ćwiczenia

Carl Read

Ana Soberon 

Macmillan

811/1/2017

Religia

„Bóg naszym Ojcem” –  Podręcznik kl. I szkoły podstawowej

 

Redakcja 
Ks. Piotr Goliszek

 

Gaudium

AZ-11-01/10-LU-1/12

 

Klasa II – podręczniki i ćwiczenia darmowe za wyjątkiem religii

Przedmiot

Tytuł

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni Przyjaciele” cz. 1-4

 

+ Karty ćwiczeń cz. 1-4

Kinga Pneibisz-Wala

Ewa Schumacher

Irena Zarzycka

 

WSiP

813/3/2018

813/4/2018

 

Język angielski

„Bugs Team 2”

+ ćwiczenia

Carl Read

Ana Soberon 

Macmillan

811/1/2017

Religia

„Kochamy Pana Jezusa”- Podręcznik do religii dla II klasy szkoły podstawowej

Redakcja 
Ks. Piotr Goliszek

 

Gaudium

AZ-12-01/10-LU-3/13

 

Klasa III – podręczniki i ćwiczenia darmowe za wyjątkiem religii

Przedmiot

Tytuł

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni Przyjaciele” cz. 1-4

 

+ Karty ćwiczeń cz. 1-4

Kinga Pneibisz-Wala

Ewa Schumacher

Irena Zarzycka

 

WSiP

813/5/2019

813/6/2019

 

Język angielski

„Bugs Team 3”

+ ćwiczenia

Carl Read

Ana Soberon 

Macmillan

811/1/2017

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Podręcznik do religii dla III klasy szkoły podstawowej

Redakcja 
Ks. Piotr Goliszek

 

Gaudium

AZ-13-01/10-LU-4/14

Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący na II etapie edukacyjnym
w roku szkolnym 2020/2021

Klasa IV – podręczniki i ćwiczenia darmowe za wyjątkiem religii

Przedmiot

Tytuł

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Język polski

„Między nami” Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

 

A.   Luczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska- Kleban

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

867/1/2017

Język angielski

Brainy 4. Poziom 1 Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

Nick Beare

Macmillan

831/1/2017

Historia
 

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik  do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej. Nowa edycja 2020
 + zeszyt ćwiczeń

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

 

Matematyka

Matematyka z kluczem dla klasy czwartej  szkoły podstawowe. Nowa edycja 2020

+ zeszyt ćwiczeń

Marcin Braun,
Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

875/1/2017

 

Przyroda

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla
klasy czwartej. Nowa edycja 2020

 Zeszyt ćwiczeń do przyrody „Tajemnice przyrody”

Maria Marko-Worłowska, Feliks  Szlajfer,
Joanna Stawarz

 

Jolanta Golanko,
Urszula Moździerz,  Joanna Stawarz

Nowa Era

863/2019/z1

Plastyka

„Plastyka 4”  Podręcznik  do plastyki dla klasy czwartej  szkoły podstawowej

S. Stopczyk

WSiP

779/1/2017

Muzyka

„Klucz do muzyki”.  Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

A.       Sołtysik

U. Smoczyńska

WSiP

858/1/2017

Technika

„Jak to działa?” Podręcznik  do techniki  dla klasy  czwartej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020-2022

Lech Łabecki,
Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Informatyka

„Teraz Bajty” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowe wydanie 2020

Grażyna  Koba

MiGra

 

Religia

„Jestem chrześcijaninem”  Podręcznik do religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Redaktor

ks.prof. Waldemar Janiga

Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

 

Klasa V – podręczniki i ćwiczenia darmowe za wyjątkiem religii

Przedmiot

Tytuł

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Język polski

„Między nami” Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

 

A.    Łuczak

A.       Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

867/2/2018

Język angielski

„Steps Plus”. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

S. Wheelden

T. Falla

P.A. Davies

P. Shipton

Oxford

University

Press

800/1/2017

Historia

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik  do historii i społeczeństwa dla klasy piątej + zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

 

Nowa Era

877/2/2018

Matematyka

Matematyka z kluczem dla klasy piątej   szkoły podstawowej + ćwiczenia

 

Marcin Braun,
Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

875/2/2017

 

Biologia

„Puls życia”  Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawow

M. Sęktas

J. Stawarz

 

 

Nowa Era

844/1/2018

Geografia

„Planeta Nowa” Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej.

 

 

F. Szlajfer

Z. Zaniewicz

T. Rachwał

Nowa Era

906/1/2018

Plastyka

„Plastyka 5”  Podręcznik  do plastyki dla klasy piątej  szkoły podstawowej

S. Stopczyk

WSiP

779/2/2018

Muzyka

„Klucz do muzyki”.  Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

A.       Sołtysik

U. Smoczyńska

WSiP

858/2/2018

Technika

„Jak to działa?” Podręcznik  do techniki dla klasy  piątej szkoły podstawowej

Lech Łabecki,
Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

Informatyka

„Teraz Bajty” Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

G. Koba

Migra

 

Religia

„Wierzę w Boga”  Podręcznik do religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Redaktor

ks.prof. Waldemar Janiga

Gaudium

AZ-22-01/10-LU-2/13

 

Klasa VI – podręczniki i ćwiczenia darmowe za wyjątkiem religii

Przedmiot

Tytuł

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Język polski

„Między nami” Podręcznik do klasy szóstej  szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

 

B.    Łuczak

B.       Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

867/3/2019

Język angielski

„Steps Plus”. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

S. Wheelden

T. Falla

P.A. Davies

P. Shipton

Oxford

University

Press

800/3/2018

Historia

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik  do historii dla szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/3/2019

Matematyka

Matematyka z kluczem dla klasy szóstej szkoły podstawowej + +ćwiczenia

 

Marcin Braun,
Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

875/3/2019

 

Biologia

„Puls życia”  Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej.

 

+ Zeszyt ćwiczeń. Puls życia.

M. Sęktas

J. Stawarz

 

Jolanta Holeczek,

Jolanta Pawłowska,

 Jacek Pawłowski

 

Nowa Era

844/2/2019

Geografia

„Planeta Nowa” Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej.

 

 

F. Szlajfer

Z. Zaniewicz

T. Rachwał

Nowa Era

906/2/2019

Plastyka

„Plastyka 6”  Podręcznik  do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

S. Stopczyk

WSiP

779/23/2019

Muzyka

„Klucz do muzyki”.  Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

B.       Sołtysik

U. Smoczyńska

WSiP

858/3/2018

Technika

„Jak to działa?” Podręcznik  do techniki dla klasy  piątej szkoły podstawowej

Lech Łabecki,
Marta Łabecka

Nowa Era

295/3/2018

Informatyka

„Teraz Bajty” Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

G. Koba

MiGra

806/3/2019

Religia

„Wierzę w Boga”  Podręcznik do religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Redaktor

ks.prof. Waldemar Janiga

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-2/14

 

Klasa VII – podręczniki i ćwiczenia darmowe za wyjątkiem religii

Przedmiot

Tytuł

Autorzy

Wydawni

ctwo

Nr dopuszczenia

Język polski

„Między nami” Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

A. Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka,

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

867/4/2017

Język angielski

„Brainy 7” Poziom 4. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej

 + zeszyt ćwiczeń

Caterine McBeth

Macmillan

831/4/2020

Historia

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik  do historii dla szkoły podstawowej  Nowa edycja 2020 – 2022

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2020/z1

Matematyka

Matematyka z kluczem  dla klasy siódmej  szkoły podstawowej Nowa edycja 2020 – 2022

Marcin Braun,
Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech

Nowa Era

875/4/2020/z1

 

Biologia

„Puls życia”  Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa edycja 2020 – 2022

+ zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

844/3/2020/z1

Geografia

„Planeta Nowa” Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020

R. Malarz

M. Szubert,

Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/3/2019/z 1

Fizyka

„Świat fizyki” Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej + ćwiczenia

Barbara SagnowskaMaria RozenbajgierRyszard RozenbajgierDanuta Szot-Gawlik,Małgorzata Godlewska

WSiP

821/1/2017

Chemia

„Chemia Nowej Ery” Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020

Jan Kulawik,

Teresa Kulawik,

Maria Litwin

Nowa Era

785/1/2017

Plastyka

„Plastyka 7”  Podręcznik  do plastyki dla klasy siódmej  szkoły podstawowej.

S. Stopczyk

WSiP

779/1/2017

Muzyka

„Klucz do muzyki”  Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

  1. Sołtysik

U. Smoczyńska

WSiP

858/1/2017

Język niemiecki

„Das ist Deutsch Kompakt 7”  –

Nowa edycja 2020 -2022

Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej + ćwiczenia

Jolanta Kamińska

Nowa Era

814/1/2017

Informatyka

„Teraz Bajty” Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.  Nowe wyd. 2020

Grażyna Koba

MiGra

806/4/2020/z1

Religia

„Spotykam twoje słowo”  Podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum

Redaktor

Ks. P. Mąkosa

Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12

 

Klasa VIII – podręczniki i ćwiczenia darmowe za wyjątkiem religii

Przedmiot

Tytuł

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Język polski

„Między nami” Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

 

A. Łuczak

E. Prylińska

K. Krzemieniewska- Kleban

a. Suchowierska

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Język angielski

Oxford Repetytorium Ósmoklasisty + zeszyt ćwiczeń

A.    Juszko

B.    J. Quintana

C.    M. Wieruszewska

W. Sałandyk

Oxford

University

Press

 

Historia

„Wczoraj i dziś” Podręcznik  do historii i społeczeństwa dla klasy ósmej

R. Śniegocki

A. Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

Matematyka

Matematyka z kluczem dla klasy ósmej  szkoły podstawowej

 

Marcin Braun,
Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

875/5/2018

 

Biologia

„Puls życia”  Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej

B. Sągin

A. Boczarowski

M. Sęktas

Nowa Era

844/3/2018

Geografia

„Planeta Nowa” Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej

T. Rachwał

D. Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

Fizyka

„Świat fizyki” Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej

B. Sagnowska

M. Rozejbajger

WSiP

821/2/2017

Chemia

„Chemia Nowej Ery” Podręcznik do klasy ósmej  szkoły podstawowej

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era

785/2/2018

Język niemiecki

„Das ist Deutsch Kompakt 8” Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej + ćwiczenia

J. Kamińska

Nowa Era

814/2/2018

Informatyka

„Teraz Bajty” Podręcznik dla klasy ósmej  szkoły podstawowej

G. Koba

Migra

806/5/2018

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

J. Słoma

Nowa Era

846/2017

Wiedza o społeczeństwie

„Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla klasy ósmej szkoły podstawowej

I.     Janicka

A. Janicki

Nowa Era

874/2017

Religia

„Z tobą idziemy przez życie”  Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum

Redaktor

Ks. P. Mąkosa

Gaudium

AZ-32-01/10-LU-1/13

 

Olesno, 15 czerwca 2020