Klasa 1c

Praca zdalna 8.06 – 19.06.2020 r.

Poniedziałek 08.06.:

Edukacja zintegrowana: Co widać na polu?
Podręcznik : s. 70-71
Ćwiczenia : s.70-71

Edukacja matematyczna: Sprawdzamy umiejętności matematyczne
 Podręcznik: s.  86
Ćwiczenia: s. 78

 Język angielski : Powtórzenie wiadomości z całego roku
Wtorek 09.06.:

Edukacja zintegrowana: Co daje nam wieś?
Podręcznik :  s.72-73
Ćwiczenia : s.72-73

Edukacja matematyczna: Sprawdzamy umiejętności matematyczne
Podręcznik: s.  87
Ćwiczenia: s. 79

Środa  10.06.:

Edukacja zintegrowana: Zdrowo się odżywiamy

Podręcznik : s.74
Ćwiczenia : 74-75

Edukacja matematyczna: Sprawdzamy umiejętności matematyczne
Podręcznik: s.  88-89
Ćwiczenia: s. 80

Poniedziałak 15.06.:

Edukacja zintegrowana: Nadchodzi lato
Podręcznik : s.76-77
Ćwiczenia : s.76-77

Edukacja matematyczna: Sprawdzamy umiejętności matematyczne
Podręcznik: s.  90-91
Ćwiczenia: s. 81
Język angielski :  Powtórzenie wiadomości z całego roku

Piątek, 19.06.:

Edukacja zintegrowana: Bezpieczne wakacje
Podręcznik : s. 78-79
Ćwiczenia: s.78-79

Edukacja matematyczna: Sprawdzamy umiejętności matematyczne
Podręcznik: s. 92
Ćwiczenia: s. 82

Katecheza

Temat: Cuda Pana Jezusa.

Scenariusz katechezy w poniższym linku.

https://view.genial.ly/5ea04800075c7c0dc0dd9fb4/interactive-image-cuda-pana-jezusa

Katecheza – Temat: Kochające Serce Jezusa

 • Czymś najważniejszym w człowieku jest serce. Dzięki niemu możemy żyć i kochać. Serce jest symbolem miłości. Niekiedy ktoś mówi: „Kocham cię całym sercem”. Inni rysują serca na kartkach lub laurkach z życzeniami a potem dają je komuś bardzo drogiemu i kochanemu.
 • Pan Jezus, który przyszedł na świat jako człowiek też miał swoje serce. Serce, które bardzo umiłowało ludzi. On przyszedł na świat, ponieważ nas bardzo ukochał. Z miłości do nas narodził się w zimnej szopie, nauczał, uzdrawiał, karmił ludzi, brał dzieci na kolana. Z miłości do nas, pozwolił się przybić do krzyża. Wtedy Jego dobre serce zostało przebite włócznią żołnierza. Przez tę ranę Jezus pokazał swoje święte Serce.
 • Pan Jezus z miłości dla nas cierpiał i umarł na krzyżu. Serce Pana Jezusa na obrazach otoczone jest cierniami. Ostre ciernie ranią to serce. Ten obraz mówi nam o wielkiej miłości Pana Jezusa.
 • W Sercu Jezusa każdy człowiek ma swój dom. Pan Jezus kocha nas wszystkich tak samo i chce, aby każdy człowiek się z Nim spotkał. On nam pomaga w życiu, abyśmy mogli tak jak On czynić dobro, mieć dobre serce.
 • Jezus jest naszym najlepszym Przyjacielem. Kiedy się z Nim często spotykamy i rozmawiamy, stajemy się do Niego podobni. Nasze serce jest coraz bardziej podobne do Jego Serca.
 • Miesiącem w którym w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa, jest czerwiec. Czcimy Je śpiewając Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Może dziś wspólnie z rodzicami wieczorem odmówicie tą Litanię, uwielbiając Serce Pana Jezusa i dziękując Mu za Jego wielką miłość do nas.

Posłuchaj piosenki Sercem kocham Jezusa – https://youtu.be/5REeBurQYaw

Zadanie domowe: Z strony – https://pl.pinterest.com/pin/480266747744670254/

pobierz obrazek i pokoloruj.

X tydzień – od 1.06-5.06.2020 r.

Poniedziałek 01.06.:

Edukacja zintegrowana:  Dzień dziecka

Podręcznik : s.56

Ćwiczenia : s. 56

Edukacja matematyczna: Zadania utrwalające dodawanie w zakresie 20.

Ćwiczenia: dodatkowe karty pracy

 Język angielski : Utrwalanie przymiotników opisujących charakter

Ćwiczenia:

Wtorek 02.06.:

Edukacja zintegrowana: Prawa dziecka

Podręcznik : s.58

Ćwiczenia: s.58

Edukacja matematyczna: Działania utrwalające odejmowanie w zakresie 20

Ćwiczenia: dodatkowe karty pracy

Język angielski : Ćwiczenia utrwalające wprowadzone słownictwo

Środa 03.06:

Edukacja zintegrowana: Kiedy dobrze się bawimy?

Podręcznik:  s. 60

Ćwiczenia: s. 60

Edukacja matematyczna: Rozwiązywanie zadań różnych

Ćwiczenia: dodatkowe karty pracy

Język angielski : Gry językowe kształtujące prawidłową wymowę.

Czwartek 04.06:

Edukacja zintegrowana: Zabawy naszych dziadków i rodziców

Podręcznik: s. 62

Ćwiczenia: s. 62

Edukacja matematyczna: Obliczenia pieniężne

Ćwiczenia: dodatkowe karty pracy

Piątek 05.06:

Edukacja zintegrowana: Bawimy się w cyrk

Podręcznik: s. 64

Ćwiczenia: s. 64

Edukacja matematyczna: Rozwiązywanie zadań tekstowych

Ćwiczenia: dodatkowe karty pracy

 Szczegółowe omówienie treści odbywa się na bieżąco na Facebooku w klasowej grupie NowakCLIL

Religia

Katecheza 39,  str. 98 – 99.  Temat: Zesłanie Ducha Świętego.

Rozpocznij katechezę modlitwą do Ducha Świętego: Duchu Święty, który oświecasz..

Na długo przed swoim odejściem do nieba Pan Jezus obiecał: „Ja będę prosił Ojca a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze” (J 14,16).

            Odczytanie tekstu z Pisma Świętego:

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.  Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.  Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.  I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,1-4).

 Można też obejrzeć film Zesłanie Ducha Świętego. Komentarz Gienka Washable –

https://youtu.be/xqh5RBysD_I

Gdy Duch Święty zstąpił na Apostołów poczuli oni wewnętrzną siłę i odwagę, wyszli przed Wieczernik i do zebranych ludzi zaczęli głosić Słowo Boże. Mówili tak pięknie, odważnie i mądrze, że wiele tysięcy ludzi się nawróciło. Całą mądrość, rozum i męstwo Apostołowie otrzymali od Ducha Świętego.  

            Pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy 50 dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa (nazwa Pięćdziesiątnica). Wypada ona zawsze w niedzielę. Nazywa się świętem Zesłania Ducha Świętego. To święto jest także nazywane Zielonymi Świątkami.

            Od chwili chrztu świętego Duch Święty mieszka w każdym z nas, jest zawsze z nami, pomaga nam dobrze zrozumieć naukę Pana Jezusa. Obdarza nas różnymi darami.

            Wykonaj teraz ćwiczenie w podręczniku na str. 99 , i odczytaj jakie dary otrzymujemy od Ducha Świętego.

Praca Domowa:

Połącz kropki, a dowiesz się, w jakiej postaci przedstawiony jest Duch Święty.

Posłuchaj piosenki Arki Noego – Duchu Święty pocieszaj mnie:

https://youtu.be/4NSRi_uyQhw

Jako uzupełnienie wiadomości możesz skorzystać z poniższego linku.

https://view.genial.ly/5ecbca6899ca5b0da1f04598/presentation-zeslanie-ducha-swietego

IX tydzień – od 25.05-29.05.2020 r.

Poniedziałek 25.05.:

Edukacja zintegrowana: Niespodzianka dla rodziców
Podręcznik : s. 44-45
Ćwiczenia : s.44-45

Edukacja matematyczna: Obliczenia pieniężne – zadania tekstowe
 Podręcznik: s.  78-79
Ćwiczenia: s. 71

 Język angielski : Praca z historyjką obrazkową i nagraniami

Wtorek 26.05.:

Edukacja zintegrowana: Kochana mamo, kochany tato !
Podręcznik :  s. 46-47
Ćwiczenia : s.46-47

Edukacja matematyczna: Mnożenie liczb przez 10 – ćwiczenia
Podręcznik: s.80
Ćwiczenia: s.73

 

Środa  27.05.:

Edukacja zintegrowana: Mały wielki problem
Podręcznik : s. 48-49
Ćwiczenia : s.48-49

Edukacja matematyczna: Mnożenie pełnych dziesiątek
Podręcznik: s.81
Ćwiczenia: s.74

 

Czwartek 28.05.:

Edukacja zintegrowana: Ostrożni – bezpieczni
Podręcznik : s.52-53
Ćwiczenia : s.50-51

Edukacja matematyczna: Rozwiązywanie zadań rozmaitych
Podręcznik: s.  82
Ćwiczenia: s. 75
Język angielski :  Ćwiczenia utrwalające wprowadzone słownictwo i struktury

Piątek, 29.05.:

Edukacja zintegrowana: Zbieramy śmieci
Podręcznik : s.16-17
Ćwiczenia: s.14-15

Edukacja matematyczna: Sprawdzam swoje matematyczne umiejętności
Podręcznik: s. 83
Ćwiczenia: s. 76

Katecheza – Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba

Rozpocznij katechezę od modlitwy słowami: Ojcze nasz…

Na naszych spotkaniach wielokrotnie mówiliśmy o różnych wydarzeniach z życia Pana Jezusa. Dziś opowiemy o kolejnym ważnym wydarzeniu. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przez 40 dni ukazywał się Apostołom i swoim najbliższym. Czterdziestego dnia zaprowadził swych uczniów na górę, aby tam się z nimi pożegnać przed odejściem do nieba.

Święty Łukasz w swojej Ewangelii tak opisuje to wydarzenie:

„Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma,  i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.  Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka».

                        Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.  A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,  gdzie stale przebywali w świątyni, <wielbiąc i> błogosławiąc Boga”.

Pan Jezus, który pokonał śmierć i grzech przebywa z Ojcem w niebie. Żywy i zwycięski rządzi całym wszechświatem i opiekuje się nim.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa obchodzimy 40 dni po Wielkanocy. Jest to bardzo radosne święto, gdyż cieszymy się chwałą i zwycięstwem Jezusa. Jednocześnie dziękujemy Mu za to, że jest obecny wśród nas tu na ziemi. I chociaż Go nie widzimy możemy się z Nim spotkać we Mszy Świętej w modlitwie i na katechezie. Zachęcam was do częstszych spotkań z Jezusem, a w sposób szczególny do udziału we Mszy świętej w tę piękną uroczystość.

Teraz wykonaj ćwiczenia w podręczniku. Najpierw na str. 96 – znajdź 5 szczegółów którymi różnią się obrazki, a następnie na str. 97 – zaznacz kółkiem symbole Zmartwychwstałego Chrystusa (podpowiedź znajdziesz na str. 94).

Polecam do obejrzenia Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Komentarz do Ewangelii (Gienek Washable) – https://youtu.be/SZ838zG_F6k

Posłuchaj piosenki zespołu Promyczki Dobra Niebo to 

https://www.youtube.com/watch?v=JclFXky3YLE

Katecheza 54, Temat: Kochamy naszą mamę.

 Modlitwą ” Zdrowaś Maryjo” poprośmy Matkę Bożą, aby opiekowała naszą rodziną.

Każdy z nas ma swoją matkę, która nie tylko dała mu życie, ale jest dla swojego dziecka wzorem postępowania.
Jakie cechy według ciebie powinna mieć każda mama?
cechy wpisz jako promienie słoneczka:

 

 

 

 

 

Wszystkie podane przez ciebie cechy mamy sprawiają, że czujemy się przy niej dobrze i bezpiecznie. Bardzo często zwracamy się do swojej matki i u niej szukamy pomocy. Zwierzamy się jej ze swoich kłopotów i zmartwień. Biegniemy do niej ze swoimi radościami i sukcesami. Wiemy bowiem, że mama rozumie nas lepiej niż inni i wszystko uczyni, aby pomóc swojemu dziecku.

Jest taki dzień w roku, kiedy obchodzimy święto każdej mamy – to Dzień Matki. Obchodzimy go 26 maja . Robimy w tedy dla mamy laurki, jesteśmy mili. Każde dziecko jednak wie, że mama jest ważna codziennie nie tylko od święta. Dlatego modlimy się za mamę ( rodziców) , nie tylko w Dniu Matki, ale codziennie podczas pacierza. Naszą miłość okazujemy, pomagając mamie każdego dnia, słuchając jej, itp.

Zadanie:

 1. Pomódl się za mamę szczególnie w Dniu Matki
 2. Z Dodatku wytnij ramkę, przyozdób ją i napisz imię swojej mamy. (Laurka do przesłania na adres bedudek@op.pl )
 3. Posłuchaj piosenki – możesz nauczyć się jej na pamięć i zaśpiewać dla mamy

https://www.youtube.com/watch?v=kqSrISu0KEk

VIII tydzień – od 18.05-22.05.2020 r.

Poniedziałek 18.05.:

Edukacja zintegrowana: Na działce
Podręcznik : s. 34-35
Ćwiczenia : s.34-35

Edukacja matematyczna: Liczenie dziesiątkami do 100
 Podręcznik: s.  74
Ćwiczenia: s. 69

 Język angielski : Opisywanie wyglądu osób

Wtorek 19.05.:

Edukacja zintegrowana: Piknik z przyjaciółmi
Podręcznik :  36-37
Ćwiczenia : 36-37

Edukacja matematyczna: Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek
Podręcznik: s.  75
Ćwiczenia: s. 70

Środa  20.05.:

Edukacja zintegrowana: Wiosenny wianek
Podręcznik : 38-39
Ćwiczenia : 38-39

Edukacja matematyczna: Powtórzenie materiału
Podręcznik: s.  76-77
Ćwiczenia: s. 71

Czwartek 21.05.:

Edukacja zintegrowana: Ptasi koncert
Podręcznik : 40-41
Ćwiczenia : 40-41

Edukacja matematyczna: Poznaję monety groszowe
Podręcznik: s.  78-79
Ćwiczenia: s. 72
Język angielski :  Gry językowe utrwalające wprowadzone treści

Piątek, 22.05.:

Edukacja zintegrowana: Majowa łąka
Podręcznik : s.42-43
Ćwiczenia: s.42-43

Edukacja matematyczna: Mnożę liczby przez 10
Podręcznik: s.  80
Ćwiczenia: s. 73

 Katecheza – Temat: Objawienia Matki Bożej w Fatimie.

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 Rozpocznijmy dzisiejszą katechezę modlitwą do Maryi w intencji uproszenia pokoju na całym świecie. „ Zdrowaś Maryjo…

 Ponad sto lat temu, dokładanie 13 maja 1917 roku Matka Boża objawiła się trojgu pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. W chwili objawień mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Cała trójka mieszkała w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia miały miejsce na mały skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria, znajdującym się 2,5 km od Fatimy.

Matka Boża objawiała się im sześć razy. Trzynastego dnia każdego miesiąca. Ostatnie objawienie miało miejsce dnia 13 października 1917 roku.

Aby bliżej poznać historię objawień Matki Bożej w Fatimie obejrzyj film (Opowieść o Fatimie) – https://www.youtube.com/watch?v=A7wDtlgbu4M

Możesz też, razem ze swoimi bliskimi oglądnąć dłuższy film o tych objawieniach (film trwa 1:32:44) https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo

Posłuchaj piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=Z7n6139NqOM

Pozdrawiam.

Katecheza nr 41, str. 104

Temat: Pan Bóg mówi do nas w naszym sumieniu.

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 Rozpocznij dzisiejszą katechezę od wyciszenia i modlitwy słowami  Anioła z Fatimy  

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają.

 1. Naszym celem jest szczęście – niebo, które przygotował dla nas kochający Bóg. On chce, abyśmy tam dotarli. Czasem człowiek nie wie, jaką drogą ma iść, jak postępować, aby być szczęśliwym.

Dlatego Pan Bóg mówi do człowieka w jego sercu ,  w sumieniu. Człowiek, który słucha tego głosu, wie, co jest dobre, a co złe; wybiera dobro, a unika zła.

 1. Ćwiczenie w podręczniku.

Przyporządkuj „ dobre zachowanie” do odpowiedniej sytuacji.

Zadanie:

 Pokoloruj w podręczniku  napis „Sumienie „i naucz się na pamięć, co to jest sumienie.

Sumienie to głos Pana Boga w naszym sercu, który pomaga nam odróżnić dobro od zła oraz ostrzega nas przed złem.

 Bardzo proszę o przesłanie zdjęcia strony 105 do dnia 23 maja na adres mailowy bedudek@op.pl

Pozdrawiam.

VII tydzień – od 11.05-15.05.2020 r.

Poniedziałek 11.05:

Edukacja zintegrowana: Zbieramy śmieci

Podręcznik:  s. 16-17

Ćwiczenia: s. 14-15

Edukacja matematyczna: Mnożenie przez 4

Podręcznik: s.69

Ćwiczenia: s.63

Język angielski : Utrwalanie nazw członków rodziny

Wtorek  12.05:

Edukacja zintegrowana: Sortujemy odpady

Podręcznik: s.18

Ćwiczenia: s.16-17

Edukacja matematyczna: Mnożenie przez 5

Podręcznik: s. 70

Ćwiczenia: s. 64

Język angielski :

Opisywanie wyglądu osoby ( she’s got… He’s got… )

Środa 13.05:

Edukacja zintegrowana: Mój mały ogródek

Podręcznik: s.20

Ćwiczenia: s.18-19

Edukacja matematyczna: Mnożenie liczb

Podręcznik: s. 71

Ćwiczenia: s. 65

Język angielski : Opisywanie wyglądu osób

 

Czwartek 14.05.:

Edukacja zintegrowana: Mapa Polski

Podręcznik : s.24-25

 Ćwiczenia : 24-25

Edukacja matematyczna: Tabliczka mnożenia

Podręcznik: s.  72

Ćwiczenia: s. 66-67

Język angielski : Wprowadzenie wybranych przymiotników – friendly, clever, funny, noisy, shy

Piątek 15.05.:

Edukacja zintegrowana: Mieszkam w Polsce

Podręcznik: s. 26

Ćwiczenia: ćw.26-27

Edukacja matematyczna: Liczenie dziesiątkami do 100

Podręcznik: s. 73

Ćwiczenia: s. 68

Język angielski : Ćwiczenia utrwalające wprowadzone słownictwo.

RELIGIA

Katecheza jest przeznaczona na dwie jednostki lekcyjne.

 Katecheza 55 – Święty Jan Paweł II

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 Maj to piękny miesiąc; miesiąc nabożeństw majowych; miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi. Rozpocznijmy zatem dzisiejszą katechezę modlitwą do naszej Niebieskiej Matki. „ Zdrowaś Maryjo…

W tym roku przypada 100 Rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Obecna katecheza na celu przypomnienie osoby tego wielkiego Polaka.

Obejrzyj film – https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE

Po obejrzeniu filmu w podręczniku na str. 140 ponumeruj obrazki, a następnie na str. 138 podpisz obrazek słowami Jan Paweł II. A teraz na str. 139 pomaluj gwiazdki przy obrazkach przedstawiających czynności, które wykonywał Karol Wojtyła jako papież.

Jako zadanie domowe napisz lub narysuj w podręczniku na str. 140 o co chciałbyś prosić Pana Boga za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II.

Zadanie dodatkowe dla chętnych.

Zachęcam do przygotowania urodzinowego tortu z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II według instrukcji.

https://view.genial.ly/5eb1cfb0fce0030d3826914a/guide-urodzinowa-niespodzianka?fbclid=IwAR1L8ADDggpdWGEUXcFUEPOkA7Nc5mphcPZE8x9jfaU6ga1EhIpzwqxQ2_M

Zdjęcia  zadania można przesłać na adres mailowy bedudek@op.pl

Pozdrawiam.

VI tydzień – od 4.05-8.05.2020 r.

Poniedziałek 04.05.:

Edukacja zintegrowana:  Powtórzenie alfabetu. Utrwalanie nazw miesięcy. Wyjaśnianie zjawiska unoszenia się balonów w powietrzu i wykorzystania pracy wiatraków.  Ilustrowanie tre­ści wiersza Marcina Brykczyńskiego „Jak na lato”.

Podręcznik : s. 3-7

 Ćwiczenia : s.3-5

Edukacja matematyczna: Ćwiczenie umiejętności posługiwania się kalendarzem.

Podręcznik: s.  62-63

Ćwiczenia: s. 56-57

 Język angielski : Utrwalenie nazw produktów spożywczych.

Ćwiczenia: s.57

Wtorek 05.05.:

Edukacja zintegrowana: Rozmowa na temat wiersza Ludwika Jerzego Kerna „Panie Wietrze”. Czytanie zdań z odpo­wiednią intonacją. Stwierdzanie prawdziwości zdań. Społeczne i przyrodnicze aspekty działania wiatru. Rozmowa na temat odpowiedniego ubierania się do pogody i pory roku.

Podręcznik: s. 8-9

Ćwiczenia: ćw. 6-7

Edukacja matematyczna: Wprowadzenie mnożenia liczb.

Podręcznik: s. 64-65

Ćwiczenia: s. 59

Język angielski : Powtórzenie wprowadzonego materiału

Ćwiczenia: s.59

Środa 06.05:

Edukacja zintegrowana: Słuchanie wiersza Juliana Tuwima „Dyzio marzyciel”. Pisanie odpowiedzi na pytania. Związki wyrazowe typu: ponury jak chmura gradowa. Rodzaje chmur i ich powstawanie. Wykonanie wystawki zdjęć chmur.

Podręcznik:  s. 10-11

Ćwiczenia: s. 8-9

Edukacja matematyczna: Mnożenie liczb przez 2

Podręcznik: s.66

Ćwiczenia: s.60

Język angielski : Sprawdzenie wiadomości – produkty spożywcze

Czwartek 07.05:

Edukacja zintegrowana: Słuchanie informacji o maszynach latających. Zaznaczanie właściwych odpowiedzi. Wymyślanie nazwy pojazdu. Układanie pytań i szukanie odpowiedzi w różnych źródłach informacji na temat pracy pilota. Nalepianie nazw latających pojazdów.

Podręcznik: s.12-13

Ćwiczenia: s. 10-11

Edukacja matematyczna: Mnożenie liczb przez 3

Podręcznik: s. 67

Ćwiczenia: s.61

Język angielski : Gry językowe

Piątek 08.05:

Edukacja zintegrowana: Słuchanie mitu o Dedalu i Ikarze. Dobieranie zdań do obrazków. Wyjaśnianie wyrażenia Ikarowy lot. Słuchanie informacji o latających zwierzętach. Nauka piosenki „Zawsze razem”.

Podręcznik: s.14-15

Ćwiczenia: s 12-13

Edukacja matematyczna: Mnożenie liczb przez 2 i 3

Podręcznik: s. 68

Ćwiczenia: s. 62

Język angielski : Wprowadzenie nazw członków rodziny.

Podręcznik : s.62

 Szczegółowe omówienie treści odbywa się na bieżąco na Facebooku w klasowej grupie NowakCLIL

Religia

Katecheza – Temat do zapisania w zeszycie :

Jezus Zmartwychwstały poucza nas swoim Słowem.

Rozpoczynając katechezę pomódl się słowami modlitwy, której nauczył nas Pan Jezus; Ojcze nasz…

Pan Jezus Zmartwychwstały jest pośród nas. On żyje. Teraz również, podobnie jak ponad dwa tysiące lat temu, możemy Go słuchać. Możemy usłyszeć Jego słowa. Są one zawarte w Piśmie Świętym. Kiedy czytamy Pismo Święte Jezus do nas mówi.

Jest to więc księga zawierająca słowa Boga i słowa Pana Jezusa, dlatego nazywamy ją PISMO ŚWIĘTE. Żadna inna książka nie nazywa się świętą tylko Pismo Święte, dlatego że są to słowa samego Boga. Bóg przez nią do nas mówi. Pan Bóg chce nam coś przekazać.

Dla przykładu posłuchajmy:

„Pan Jezus opowiedział o dwóch ludziach. Jeden z nich zbudował dom swój na piasku, a drugi wybudował na szczycie góry. Któregoś dnia zaczął padać deszcz i padał bardzo długo. Wkrótce ziemię przykryła gruba warstwa wody. I wyobraź sobie, co się stało z domem wybudowanym na piasku. Woda porwała cały piasek ze sobą i dom runął, a człowiek, który ten domy wybudował okazał się głupi.

Popatrz, czy stało się coś z domem wybudowanym na skale? Nie. Dom stoi, jak stał. A więc człowiek, który go wybudował, jest mądry. Ty też pamiętaj, że w życiu trzeba zawsze postępować mądrze i dobrze”.

                                                                   (Biblia dla najmłodszych)

Jak słyszeliśmy w tym opowiadaniu Pan Bóg daje nam polecenie, abyśmy postępowali dobrze i mądrze.

Słowa, które kieruje do nas Pan Bóg na kartach Pisma Świętego, należy uważnie słuchać i tak żyć i postępować jak Pan Bóg nakazuje.

Polecam do obejrzenia film – Biblia zadziwiająca księga – https://www.youtube.com/watch?v=dlfkCDs8SqA

Zadanie

Narysuj pod tematem Księgę Pisma Świętego i podpisz Pismo Święte.

Temat: Wszyscy chwalimy Maryję.

Rozpoczynając katechezę pomódl się słowami modlitwy: Zdrowaś Maryjo…

(Katechizm: Str. 134)

Maryja – Mama Pana Jezusa pokazuje nam , jak można kochać Boga. (Zobaczcie obrazki na str.134. ) Ona urodziła Pana Jezusa, była z Nim, kiedy cierpiał na krzyżu, a potem została wzięta do Nieba.. W niebie wyprasza nam potrzebne łaski. Jest Ona dla nas jak mama dla swoich kochanych dzieci.

Gdy kogoś kochamy, to często nazywamy go, stosując różne określenia. Jest taka modlitwa, w której zostały zebrane miłe określenia dotyczące Matki Bożej. Ta modlitwa nazywa się Litania do Najświętszej Maryi Panny lub Litania loretańska. Słowami tej litanii modlimy się szczególnie w maju na nabożeństwach zwanych majówkami. Maryję nazywamy w niej np. :

 • Matko Chrystusowa
 • Matko najmilsza
 • Stolico mądrości
 • Przyczyno naszej radości
 • Królowo Aniołów

Zadanie: Przyklej naklejki w odpowiednich miejscach na stronie 135. Pomocą w wykonaniu tego zadania będą wezwania napisane wyżej.

 Pokoloruj również obrazek na tej stronie.

Zadanie.

Przygotuj z pomocą Rodziców w domu ołtarzyk z obrazem lub figurką Maryi i módl się codziennie w maju słowami Litanii loretańskiej.

V tydzień – od 23.04-29.04.2020 r.

Czwartek 23.04.:

Edukacja zintegrowana:  Odwiedzamy muzea – czytanie wiersza. Wypowiedzi na temat eksponatów znajdujących sie w różnych muzeach. Utrwalanie dwuznaku dz .

 • Podręcznik : s.102-103
 •  Ćwiczenia : s.92-93

Edukacja matematyczna:

Dostrzeganie i przekształcanie figur geometrycznych.

 • Podręcznik: s.   58
 • Ćwiczenia: s.52

 Język angielski : Nauka piosenki : Can I have some ice-cream?:

 • ćwiczenia str. 53
 • Piątek 24.04.:

Edukacja zintegrowana:

Rozpoznawanie dźwięków. Wprowadzenie dwuznaku dź. Układanie zdań z rozsypani wyrazowej. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.

 • Podręcznik: s.104-105
 • Ćwiczenia: ćw. 94-95

Edukacja matematyczna: obliczanie długości przedmiotów. Wprowadzenie skrótu 1 cm.

 • Podręcznik: s. 59
 • Ćwiczenia: s. 54

Język angielski : Utrwalenie wprowadzonych struktur.

 • Ćwiczenia: str. 55
 • Poniedziałek 27.04:

Edukacja zintegrowana: Wprowadzenie trój znaku dzi . Rozmowa na temat róznych świat. Podział wyrazu na sylaby. Pisanie wyrazów z poznanymi trój znakami.

 • Podręcznik: s. 106-107
 • Ćwiczenia: s.96-97

Edukacja matematyczna: ćwiczenia na dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20.

 • Podręcznik: s.60
 • Ćwiczenia: s.54

Język angielski : Ćwiczenia utrwalające wprowadzone treści.

 Wtorek  28.04:

Edukacja zintegrowana: Wprowadzenie dwuznaku dż. Nauka pisania wyrazów  z poznanymi dwuznakami.

 • Podręcznik:  s. 108-109
 • Ćwiczenia: s. 98-99

Edukacja matematyczna: rozwiązywanie zadań różnego typu.

 • Podręcznik: s.61
 • Ćwiczenia: s.55

Język angielski : Układanie zdrowego jadłospisu.

 Środa 29.04:

Edukacja zintegrowana: Balony i latawce. Wyjaśnienie zjawiska unoszenia się balonów. w powietrzu i wykorzystania pracy wiatraków.  Powtórzenie alfabetu. Utrwalenie spółgłosek i samogłosek

 • Podręcznik: s.4-7
 • Ćwiczenia: s.3-5

Edukacja matematyczna: Ćwiczenie umiejętności posługiwania się kalendarzem.

 • Podręcznik: s. 62
 • Ćwiczenia: s.56

Język angielski : Powtórzenie materiału.

 Szczegółowe omówienie treści odbywa się na bieżąco na Facebooku w klasowej grupie NowakCLIL

Katecheza 

  Katecheza – Temat: Jezus Zmartwychwstały karmi nas swoim Ciałem

 1. Kiedy ludzie byli głodni, bo długo słuchali Pana Jezusa – Jezus ich nakarmił. Pisze między innymi o tym św. Mateusz. 

 Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze». Na to rzekli Mu uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie mnóstwo?»  Jezus zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem i parę rybek». Polecił ludowi usiąść na ziemi;  wziął siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom.  Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.  Tych zaś, którzy jedli, było cztery tysiące mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 

 Można też obejrzeć film Chleb z nieba – https://www.youtube.com/watch?v=SSfwVG4Smbk

 1. Tym wydarzeniem Pan Jezus zapowiedział, że da ludziom chleb, który zaprowadzi ich do nieba. Ten chleb Pan Jezus dał swoim uczniom, o czym mówiliśmy sobie podczas katechezy o Wielkim Czwartku, podczas Ostatniej Wieczerzy.
 2. Tak jak Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy mówił do uczniów oraz dał im swoje Ciało i Krew, tak ksiądz podczas Mszy Świętej w imieniu Pana Jezusa wyjaśnia nam Pismo Święte oraz daje nam Ciało i Krew Jezusa pod postaciami chleba i wina.
 3. Będąc w klasie I nie możecie jeszcze przyjąć Pana Jezusa do swego serca, będzie to w klasie III. Musimy się bowiem przygotować, wcześniej przeprosić Jezusa za grzechy i pójść do spowiedzi.
 4. Już jednak możecie oczekiwać na ten dzień. Podczas Mszy Świętej, gdy kapłan podaje innym Ciało Pana Jezusa i jest blisko ciebie, możesz powiedzieć, że wierzysz, że On jest obecny, że Go kochasz i czekasz na niego.

Zadanie:

Posłuchaj i naucz się piosenki Jezus jest tu – https://www.youtube.com/watch?v=UANIqod1DuQ

Praca domowa : Napisz w zeszycie temat katechezy, pod tematem narysuj ołtarz, a na ołtarzu kielich i hostię.

Temat katechezy: Jezus czeka na nas w kościele.

Katecheza nr. 40, str. 100 – 101

 1. Kościół jest miejscem, gdzie możemy się zawsze spotkać z panem Jezusem. Jest On obecny w tabernakulum w Najświętszym Sakramencie. Przypomina nam o tym wieczna lampka, która nieustannie się świeci. Światło to przypomina Go jako wieczną światłość.
 2. Pan Jezus zaprasza nas do siebie tak jak kiedyś zapraszał ludzi, którzy Go słuchali.

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt.11,28. )

Odpowiedz na pytania:

 • Kogo Pan Jezus zaprasza?
 • Co pan Jezus uczyni, gdy do niego przyjdziemy?
 1. Zadanie w podręczniku:
 • Pokoloruj wieczną lampkę – nie zapomnij, że światło jest koloru czerwonego.
 • Znajdź drogę do kościoła.
 • Praca domowa napisz według wzoru.

Środa 15.04:

Edukacja zintegrowana:

Rozmowa dotycząca życia na wsi. Omówienie ilustracji z podręcznika s.86-87.Odpowiadanie na pytania do ilustracji . Wykonywanie ćwiczeń związanych z obrazkiem. Oglądanie filmu edukacyjnego o wsi.

Podręcznik : s.86-87

Ćwiczenia : s.78-79

Edukacja matematyczna:

Odejmowanie liczb jednocyfrowych od liczby 13.

Podręcznik: s. 49

Ćwiczenia: s.43

 Język angielski :

Wprowadzenie nazw produktów spożywczych. Ćwiczenia wymowy.

Podręcznik: s.52

Czwartek 16.04.:

Edukacja zintegrowana:

Wprowadzenie litery h, H. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z h. Czytanie tekstu z podręcznika. Zapisywanie litery h oraz wyrazów ją zawierających. Schemat produkcji herbaty.

Podręcznik: s.88-89

Ćwiczenia: ćw.80 s.81

Edukacja matematyczna:

Dodawanie liczb jednocyfrowych do liczby 6

Podręcznik: s. 50

Ćwiczenia: s. 45

Język angielski : Zapisywanie nazw jedzenia.

Ćwiczenia ze s.50

Piątek 17.04.:

Edukacja zintegrowana:

Wiosna w sadzie -praca z ilustracją .Omówienie roli owadów w zapylaniu oraz cyklu powstawania owocu.

Podręcznik: s. 80-81

Ćwiczenia: s.72-73

Edukacja matematyczna:

Odejmowanie liczb jednocyfrowych od liczby 14

Podręcznik: s.51

Ćwiczenia: s.56

Język angielski : Słuchanie opowiadania z podręcznika str.54-55

Poniedziałek 20.04:

Edukacja zintegrowana:

Wprowadzenie dwuznaku ch. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską ch. Pisanie wyrazów z ch.

Podręcznik:  s. 92-93

Ćwiczenia: s. 84-85

Edukacja matematyczna:

Utrwalenie nazw miesięcy i ich kolejności.

Podręcznik: s.52

Ćwiczenia: s. 47

Język angielski : Utrwalanie nazw jedzenia cw.s.51

Wtorek  21.04:

Edukacja zintegrowana:

Czytanie tekstu „Rwetes w ogrodzie”. Mówienie o pracach wykonywanych wiosną
w ogrodzie. Rozróżnianie zdań ze względu na znak stojący na ich końcu.

Podręcznik: s.94-95

Ćwiczenia: s.86-87

Edukacja matematyczna:

Ćwiczenie dostrzegania figur geometrycznych w otoczeniu

Podręcznik: s. 45

Ćwiczenia: s.40

Język angielski :

Pytanie o ulubione produkty i odpowiadanie – I like / I don’t like.

Środa 22.04:

Edukacja zintegrowana:

Wprowadzenie dwuznaku dz. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską dz. Pisanie wyrazów z dz. Przepisywanie zdań.

Podręcznik: s.100-101

Ćwiczenia: s.90-91

Edukacja matematyczna:

Wyróżnianie boków i kątów w figurach geometrycznych

Podręcznik: s. 46-47

Ćwiczenia: s. 41-42

Język angielski : Nazywanie grup produktów spożywczych.

Podręcznik : s.57 z.1

 Szczegółowe omówienie treści odbywa się na bieżąco na Facebooku w klasowej grupie NowakCLIL

Religia

Temat katechezy nr 37. Str.93 -95.

Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

Wiedza:

 • Uczeń zna symbole zmartwychwstałego Chrystusa.
 • Wie, że niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Chrystusa.

Umiejętności:

 • Uczeń potrafi opowiedzieć o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw

Pan Jezus umarł umarł  we Wielki Piątek,  a po trzech dniach zmartwychwstał. Dlatego każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa.  Uczestnicząc w niedzielę w Eucharystii czcimy pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa.

 1. Zadanie do wykonania w podręczniku; Podpisz i pokoloruj symbole zmartwychwstałego Chrystusa.
 2. Pokoloruj pisanki, znajdujące się w dodatku, wklej je w puste miejsca i odczytaj hasło.

Jezus Zmartwychwstał. Alleluja!

  III.            Zadanie:

 • Połącz kropki przy kolejnych liczbach , a dowiesz się, kto stał przy grobie Jezusa.
 • Zapamiętaj!

Naucz się na pamięć pozdrowienia wielkanocnego.

Zadanie dodatkowe dla chętnych. Po przeczytaniu Ewangelii odpowiedz na pytania: Odpowiedzi proszę przesłać na maila bedudek@op.pl

Z Ewangelii według św. Łukasza

 W pierwszy dzień tygodnia niewiasty ( kobiety) poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności.  Kamień zastały odsunięty od grobu.  A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.  Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.  Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?  Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:  „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa,  wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.  A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.  Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.

 1. Kto pierwszy przybył do grobu Pana Jezusa?
 2. Co zobaczyły przy grobie?
 3. Kogo tam spotkały?
 4. Co anioł powiedział niewiastom?

 Temat katechezy ( do zapisania z zeszycie)

Święto Miłosierdzia Bożego.

https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ&feature=youtu.be

Pan Jezus prosił, by s. Faustyna powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest dobry, miłosierny, że kocha wszystkich ludzi, przebacza grzechy, które popełniają, jeśli przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić. Pan Jezus mówił też, że ludzie mają być dobrzy dla siebie nawzajem tak, jak On jest dobry dla wszystkich ludzi.

Pan Jezus polecił  namalować Siostrze Faustynie obraz z napisem Jezu Ufam Tobie oraz, by w pierwszą niedzielę po Wielkanocy było obchodzone święto Miłosierdzia Bożego.

Zadanie.

Narysuj w zeszycie obraz Pana Jezusa Miłosiernego z napisem Jezu, ufam Tobie.

Środa 01.04:

Edukacja zintegrowana:

Wprowadzenie litery ż . Zapisywanie litery w zeszycie. Analiza i synteza wzrokowo słuchowa wyrazów z ż.

Podręcznik : s.76-77

Ćwiczenia : s.70-71

Edukacja matematyczna:

Odejmowanie liczb jednocyfrowych od liczby 12.

Podręcznik: s. 40

Ćwiczenia: s.35

 Język angielski :

Karta pracy z wyszukiwanką

Czwartek 02.04.:

Edukacja zintegrowana:

Czytanie  tekst „Anna i ja same nie wiemy, co robimy” . Odpowiadanie na pytania do tekstu.

Podręcznik: s.78-79

Ćwiczenia: ćw.4 s.73

Edukacja matematyczna:

Ćwiczenia w  odejmowaniu w zakresie 20 .

Podręcznik: s. 41

Ćwiczenia: s. 37

Język angielski :

Ćwiczenia ze s.45

Piątek 03.04.:

Edukacja zintegrowana:

Czytanie  z podręcznika tekst o wiosennym lesie. Odpowiadanie na pytania do tekstu. Zapisywanie zdań w zeszycie.

 Podręcznik: s. 80-81

Ćwiczenia: s.72-73

Edukacja matematyczna:

Ćwiczenie dodawania i odejmowania w zakresie 20

Podręcznik: s.42-43

Ćwiczenia: s.38

Język angielski :Ćwiczenia ze  s.47

Poniedziałek 06.04:

Edukacja zintegrowana:

Zapoznanie z cyklem życiowym żaby. Wykonanie kart pracy.

Podręcznik: –

Ćwiczenia: –

Edukacja matematyczna:

Ćwiczenia w rozwiązywaniu trudniejszych zadań tekstowych.

Podręcznik: s.44

Ćwiczenia: s. 39

Język angielski : cw.1 s. 48

Wtorek  07.04:

Edukacja zintegrowana:

Wprowadzenie dwuznaku rz. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów. Zapisywanie w zeszycie wyrazów z rz.

Podręcznik: s.82-83

Ćwiczenia: s.74-75

Edukacja matematyczna:

Dodawanie  liczby jednocyfrowe do liczby 7.

Podręcznik: s. 45

Ćwiczenia: s.40

 Język angielski :

Life cycle of a frog – wprowadzenie wyrazów związanych z cyklem życiowym żaby

Inne:

Wykonywanie pracy plastycznej – wiosenne drzewo z papieru i plasteliny

Środa 08.04:

Edukacja zintegrowana:

Czytanie informacji o rzekach. Odpowiedzi na pytania do tekstu. Zapisywanie zdań w zeszycie.

Podręcznik: s.84-85

Ćwiczenia: s.76-77

Edukacja matematyczna:

Powtórzenie wiadomości: podręcznik: 46-47

Podręcznik: s. 46-47

Ćwiczenia: s. 41-42

Język angielski :

Wprowadzenie nazw produktów spożywczych.

Podręcznik : s.52

Szczegółowe omówienie treści odbywa się na bieżąco na Facebooku w klasowej grupie NowakCLIL

 Religia  – Klasa 1 c

Temat: Rekolekcje wielkopostne.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witam Was! W tym roku Wielki Post przeżywamy trochę inaczej niż zwykle. Nie możemy bezpośrednio uczestniczyć w Eucharystii, nabożeństwach  Drogi krzyżowej czy Gorzkich Żali. Podobnie jest ze szkolnymi rekolekcjami, które co roku przeżywaliśmy właśnie w tym czasie tzn. przed Wielkim Tygodniem. Dlatego zachęcam wszystkich do korzystania z rekolekcji online, które zostały przygotowane z myślą o Was. „ Rekolekcje z Narnii” to świetna propozycja dla naszej duszy na ostatnie dni Wielkiego Postu. Życzę owocnych przeżyć rekolekcji i pozdrawiam serdecznie. Poniżej podaję link do „ Rekolekcji z Narnii”.

https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/7588-synajtv-zaprasza-na-rekolekcje-szkolne-on-line

Więcej szczegółów na stronie internetowej telewizji oraz Facebooku Synaj.tv. i na kanale na YouTube.

 Katecheza do uzupełnienia w podręczniku.

Temat: Błogosławieństwo pokarmów w Wielką     Sobotę.

 Ułóż brakujący tekst z rozsypanki wyrazowej.

Pan Jezus umarł na krzyżu z miłości do mnie.

 1. Pokoloruj koszyczek. Dorysuj pokarmy, które błogosławimy (święcimy)w Wielką Sobotę.
 2. Praca domowa.

Przyporządkuj odpowiednie naklejki:

 • Jajko – symbol nowego życia i zwycięstwa nad śmiercią.
 • Chleb – przypomina o nakarmieniu głodnego ludu, …
 • Wędlina – pamiątka Baranka paschalnego …
 • Sól – ma nas chronić od zepsucia …
 • Chrzan, pieprz – symbol gorzkich ziół…
 • Baranek – przypomina o nocy paschalnej…

Postaraj się w okresie Świąt wielkanocnych pozdrawiać swoich bliskich słowami: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

– Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Naucz się tych słów na pamięć .

Wam i Waszym najbliższym Rodzicom, Rodzeństwu  życzę zdrowych, radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zapewniam o mojej pamięci w modlitwie. S. Bernadetta

                    https://www.youtube.com/watch?v=6QtZHxcBqhE

 1.  Materiały edukacyjne klasa 1c do 1 kwietnia
 2. religia
 3. Materiały edukacyjne klasa 1c klasa 1c do 20 marca