Klasa 4b

Matematyka na stronie yaneczek.pl

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.06 – 25.06.2020 r

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 8.06 – 19.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 1.06 – 5.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.05 – 29.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 18.05 – 22.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 11.05 – 15.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 4.05 – 8.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.04-29.04.2020 r.

Wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 15.04-22.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 2.04-8.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.03-1.04.2020 r.

Materiały z matematyki dostępne na stronie yaneczek.pl

Język polski

 Zapoznać się z treścią lektury Carlo Collodiego „Pinokio”.

 1. Nauczyć się opowiadać wybranej przygody drewnianego pajacyka.
 2. Utrwalić odmianę rzeczowników i przymiotników przez przypadki oraz rozpoznawać rodzaje w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej.
 3. Praca pisemna (dla wszystkich uczniów) – poprawa sprawdzianu. Wyobraź sobie, że chcesz napisać opowieść fantastyczną. Wymyśl i opisz jej głównego bohatera, który będzie miał niezwykłe cechy.

Przyroda

LEKCJA 1 – Temat: Sprawdzian wiadomości

W ramach przygotowania do sprawdzianu wykonaj zadania poniższe zadania

 1. Uzupełnij schemat przedstawiający składniki pokarmowe. Podkreśl nazwę składnika, który jest podstawowym materiałem budulcowym komórek.
 2. Dopasuj funkcje do właściwych układów narządów. Wpisz obok każdego układu odpowiednie litery.                               
Funkcje
A. Stanowi rusztowanie ciała, umożliwia ruch oraz chroni wiele narządów wewnętrznych.
B. Transportuje substancje (takie jak gazy oddechowe i składniki odżywcze) oraz uczestniczy w utrzymaniu stałej temperatury ciała.
C. Umożliwia pobieranie i trawienie pokarmu, wchłanianie substancji odżywczych oraz usuwanie niestrawionych resztek.
D. Reguluje i koordynuje pracę wszystkich narządów, umożliwia odbieranie bodźców z otoczenia, ich analizę i właściwą reakcję.
A. ……………………
B. .……………….


Układ krwionośny ……. 2. Układ szkieletowy …….. 3. Układ nerwowy ………..    4.Układ pokarmowy ……..

3. Na rysunku przedstawiono układ oddechowy człowieka. Podpisz narządy oznaczone na rysunku literami A i B. Następnie uzupełnij zdania.

 

 

Wymiana gazowa następuje w narządzie oznaczonym literą ……… .   Tlen dociera do płuc wraz z powietrzem, kiedy wykonujemy ………………….. . Następnie  dostaje się przez ściany pęcherzyków bezpośrednio do ………………., która  transportuje go do wszystkich ……………………………………… .

 1. Uzupełnij zdania nazwami odpowiednich elementów układu rozrodczego.
 2. ………………….. to narząd, w którym co około …………. dni są wytwarzane komórki jajowe.
 3. Plemniki przemieszczają się z jader do ……………………….., a następnie do cewki moczowej.
 4. Proces zapłodnienia zachodzi w …………………………………… .
 5. Przeczytaj zdania dotyczące zmian zachodzących podczas dojrzewania. Wpisz literę D przy zdaniach, które opisują zmiany zachodzące u dziewcząt, a literę C przy zdaniach, które opisują zmiany zachodzące u chłopców. Niektóre ze zdań mogą dotyczyć zmian zarówno u chłopców, jak u dziewcząt. Wpisz przy nich obie litery: C i D.
Zmiana proporcji ciała.  
Poszerzenie barków.  
Powiększenie się piersi.  
Pojawienie się owłosienia pod pachami i w okolicach narządów płciowych.  
Wytwarzanie komórek rozrodczych.  

LEKCJA 2 – Temat: Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w naszym otoczeniu?

 1. Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 124 – 127. Zwróć uwagę na ilustracje.
 2. Wykonaj zadania 1, 2 i 3 ze strony 78 w zeszycie ćwiczeń.
 3. Napisz w zeszycie, jak należy postępować w przypadku ukąszenia przez żmiję zygzakowatą.
 4. Zadanie dla chętnych: Czym różni się żmija zygzakowata od zaskrońca zwyczajnego?

LEKCJA 3 – Temat: Niebezpieczeństwa i pierwsza pomoc w domu.

 1. Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 127 – 129. Zwróć uwagę na ilustracje.
 2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 5 str. 78, zad. 6a i 7 str. 80
 3. Napisz w zeszycie nazwy trujących roślin

LEKCJA 4 – Temat: Uzależnienia i ich skutki.

 1. Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 130 – 134. Zwróć uwagę na ilustracje.
 2. Wykonaj zadania 3 ze strony 82 w zeszycie ćwiczeń.
 3. Wykonaj w zeszycie rysunek na temat wpływu alkoholu lub dymu papierosowego na organizm człowieka.

JĘZYK ANGIELSKI

Podręcznik i ćwiczenia Steps Plus dla klasy IV

 • – ćwiczenia gramatyczne i gry językowe na stronie internetowej: https://elt.oup.com/student/stepsplus/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
 • – rozdział 6 – z podręcznika przeczytać tekst ze s. 84 i zrobić zadania 1, 2 i 3
 • – zadania w ćwiczeniach z rozdziału 6 (przymiotniki, pytania i krótkie odpowiedzi z czasownikiem have got, zaimki wskazujące: this, that, these, those, czytanie tekstu)

HISTORIA

Jan Zamoyski-druga osoba po królu

 1. Jakie urzędy pełnił?
 2. Co zrobił dla Rzeczypospolitej?
 3. Jakie miasto założył ?
 • Wypełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń
  * Wyszukaj i wklej do zeszytu ilustracje, zdjęcia, widokówki itp. przedstawiające Zamość .

MATEMATYKA

Najpierw koniecznie musimy w domu pracować nad umiejętnością sprawnego liczenia (szczególnie pamięciowego)!!

Uczniom klasy IV b zalecam ćwiczenia w operowaniu liczbami proszę przećwiczyć następujące tematy:

 • System dziesiętny i system rzymski
 • Rachunek pamięciowy
 • Rachunek pisemny
 • Działania na liczbach

klikając na poniższy link:  www.math.edu.pl

Wiele ciekawych zadań z tego tematu można rozwiązać na stronie:  www.gwo.pl  www.matzoo.pl