Klasa 5b

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.06 – 25.06.2020 r

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 8.06 – 19.06.2020 r

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 1.06 – 5.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.05 – 29.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 18.05 – 22.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 11.05 – 15.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 4.05 – 8.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.04-29.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 15.04-22.04.2020 r.

Materiały z języka polskiego na okres 2.04-8.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 1.04-8.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.03-1.04.2020 r.

J. polski propozycja realizacji do 25 marca

Temat: O drodze, co nie ma końca – interpretujemy wiersz Joanny Kulmowej

 • Wiersz „Taka droga, co nie ma końca” znajduje się na stronie 169  w podręczniku
 • Wykonaj zadania:
 • Zadanie 1 strona 170

Zadanie 2 – przerysuj ilustrację do zeszytu i uzupełnij punkty A.B.C

 1. Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu zbiorowości ludzkiej (podmiot zbiorowy „jedźmy” „przesiadajmy się” „omijajmy” )
 2. Wyraz „taka” w odniesieniu do drogi i ścieżki zapowiada,  że są one bardzo zróżnicowane. Te, co nie mają końca są np. marzeniami. Zapisz jak najwięcej określeń opisujących drogę przedstawioną w utworze.
 3. Powtórzenie „wędrowali, wędrowali” oznacza np. marzyli

Wykonaj zadanie 4 a, b i 5 strona 171 z podręcznika. Zapisz je w zeszycie.

Temat: Zaimek, czyli ten, który lubi zastępować.

Polecenie 1 (wykonaj w zeszycie)

 • Nazwij części mowy i określ formę odmiennych wyrazów w podanym wypowiedzeniu
 • Wiktor codziennie wysyła kolegom dwie ciekawe informację

Polecenie 2

 • Ułóż wypowiedzenie według danego schematu.
  Schemat wypowiedzenia:
 • Przysłówek+ przymiotnik+ rzeczownik+ czasownik +liczebnik +przymiotnik + rzeczownik
 • Przepisz do zeszytu notatkę o zaimku z ramki strona 174 z podręcznika
 • Wykonaj zadanie 2, 3 a, b  strona 175
 • Zadanie 5 strona 176
  Np. okrutnymi- jakimi?  szybko –  jak?
 • Następnie przepisz do zeszytu informację z ramki!! Strona 176
 • Zadanie 6 strona 176

Temat: Odmiana zaimków.

 • Zapoznaj się z informacją z podręcznika strona 179-180
 • Wykonaj zadania w ćwiczeniach 1, 2, 3, 4, 5, 6  strona 69-70

Matematyka

Drodzy uczniowie w  związku z zaistniałą sytuacją i zaleceniami nauki w domu, bardzo Was  proszę o opracowanie wymienionych tematów lekcji. Powodzenia i życzę zdrowia.

16.03.2020 (poniedziałek)

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych w pamięci.

Cel: nauczysz się dzielić ułamki dziesiętne

 • Przeczytaj przykłady ze str.28 w podręczniku.
 • 18 : 3 = 6

1,8 : 3 = 0,6

0,18 : 3 = 0,06

18 : 0,3 = 180 : 3 = 60

18 : 0,03 = 1800 :3 = 600

0,18 : 0,3 = 1,8 : 3 = 0,6

Dzieląc liczbę przez ułamek dziesiętny, musisz w dzielniku  i dzielnej przesunąć przecinek o tyle miejsc w prawo, aby dzielnik stał się liczbą naturalną.

Przesunięcie przecinka w dzielnej i dzielniku o tyle samo miejsc jest równoznaczne z pomnożeniem obu liczb przez 10 lub 100, lub 1000, co, jak wiesz, nie zmienia wyniku.

 • Podręcznik 31, zad.1. Rozwiązania zadań zapisz w zeszycie.
 • Ćwiczenia str. 99, zad. 1-3
 • Dla chętnych : mistrz str. 31, zad.1. podręcznik

 17.03.2020 (wtorek)

 Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.

Cel: nauczysz się dzielić ułamki dziesiętne sposobem pisemnym

 • Przeczytaj przykłady ze str. 29 i 30 w podręczniku.

Uwagi do przykładów

 1. Na poziomach A i B trzeba pamiętać o zasadzie „przecinek nad przecinkiem”. Jednak zero rozpoczynające

iloraz jest częstym źródłem pomyłek („Zero to nic, więc nic nie piszę”).

 1. Na poziomie C stosujemy zasadę przesuwania przecinka poznaną przy dzieleniu pamięciowym.

Podobnie jak w dzieleniu liczb naturalnych „spisujemy” z dzielnej cyfry, które tam rzeczywiście są.

 1. Na poziomie D spisujemy zera, które tylko sobie wyobrażamy. Wiemy bowiem, że zera po przecinku

można zawsze dopisywać.

 • Podręcznik 31, zad.2. Rozwiązania zadań zapisz w zeszycie.
 • Dla chętnych : mistrz str. 31, zad.2. podręcznik

18.03.2020  ( środa)

Temat: Ćwiczenia w dzieleniu ułamków dziesiętnych.

Cel: udoskonalisz umiejętność dzielenia ułamków dziesiętnych w pamięci i pisemnie

 • Ćwiczenia str. 100, zad. 4 – 6
 • Dla chętnych ćwiczenia str. 100 , zad. 7
 • Podręcznik str. 33 Czy już umiem? ( rozwiązania zadań zapisz w zeszycie)

 20.03.2020 (piątek)

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych – dzielenie ułamków dziesiętnych

Cel: nauczysz się rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych

 • Podręcznik 32, zad.3,4,5,6. Rozwiązania zadań zapisz w zeszycie.

 Język polski

 1. Części mowy – przysłówek. Pisownia „nie” z przysłówkami

Temat obejmuje treści od strony 167-169 z podręcznika

Polecenia:

 • – przeczytaj tekst i wykonaj pisemnie ćw. 1 a i 1 b
 • – wykonaj zadania 3 a i 3 b
 • – przeczytaj informację (z wykrzyknikiem) str. 169
 • – wykonaj zadanie 4

Zadania należy wykonać pisemnie do zeszytu

1.Wykonaj zadania w ćwiczeniach – str. 67-68

 • Przeczytaj tekst „Chrońmy nasze środowisko” z podręcznika str. 171-172

Zadania umieszczone na stronie 173 wykonaj pisemnie w zeszycie. (1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5)

2. Przeczytaj lekturę – tekst znajduje się w podręczniku na stronie 303-304 Bolesław Prus „Katarynka”

 • Przeczytaj informacje ze strony 315 (punkt kulminacyjny, nowela)
 • Korzystając z tekstu lektury wykonaj pisemnie w zeszycie zadania 1a – e oraz zadanie 2 a i c

3.Zadanie dodatkowe – wypracowanie pisemne w zeszycie przedmiotowym, zad. 4a str. 315

BIOLOGIA

LEKCJA 1 – Temat: Budowa i funkcje łodygi.

 1. Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 102 – 105. Zwróć uwagę na ilustracje.
 2. Napisz w zeszycie, jakie funkcje pełni łodyga.
 3. Wypisz w zeszycie oraz wykonaj rysunki przekształcenia łodyg, które umożliwiają roślinie:
 4. przetrwanie zimy
 5. rozmnażanie wegetatywne
 6. przytwierdzenie do podpór

LEKCJA 2 – Temat: Liść – wytwórnia pokarmu.

 1. Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 106 – 109. Zwróć uwagę na ilustracje.
 2. Wypisz w zeszycie funkcje liścia.
 3. Wykonaj w zeszycie rysunek liścia pojedynczego oraz liścia złożonego. Podaj po 3 przykłady roślin posiadających liście pojedyncze i liście złożone.
 4. Wypisz w zeszycie przekształcenia liści.
 5. Zadanie dla chętnych: Wykonaj w zeszycie rysunki przekształcenia liści.

            JĘZYK ANGIELSKI

Podręcznik i ćwiczenia Steps Plus dla klasy V

– ćwiczenia gramatyczne i gry językowe na stronie internetowej: https://elt.oup.com/student/stepsplus/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

– rozdział 6 z podręcznika

– zadania w ćwiczeniach z rozdziału 6 (odmiana czasownika be w czasie Past Simple)

GEOGRAFIA

1.Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej – ćwiczenia 1,2,3, str.63

2.Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej – ćwiczenia 1,2,3, str.67

3.Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – ćwiczenia 1,2,3, str.71

HISTORIA

 T: Sztuka średniowiecza

 1. Cechy charakterystyczne dla stylu romańskiego. (Podr. Str. 154)
 2. Cechy stylu gotyckiego. (Podr. Str. 155)
 3. Przykłady dzieł w średniowieczu. (Podr. Str. 156)
 • Wykonaj ćwiczenia od 1 do 6 ze str. 84-85 w zeszycie ćwiczeń.
  * Wklej budowle przedstawiające zabytki w stylu romańskim lub gotyckim.

T:Powtórzenie rozdziału V „Społeczeństwo średniowiecza”

1.Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 86,87

NaCoBeZu

1.Jak dzieliło się społeczeństwo średniowiecza ?

-Kim był senior, wasal, suweren.
2.  Etapy które prowadziły do pasowania na rycerza
            – Cechy dobrego rycerza. (kodeks honorowy)
            – Przebieg pasowania.
            – Siedziba rycerza.

3.Wymień 3 grupy tworzące społeczność średniowiecznego miasta
– Kto rządził w mieście?
– Co było siedzibą władz miejskich?
– Organizacje skupiające rzemieślników.

4.Jakie zakony powstały w średniowieczu i czym zajmowały się poszczególne zakony?
– Jak wyglądało życie w klasztorach?

5.Podaj 2 cechy charakterystyczne dla stylu romańskiego i gotyckiego.
Pojęcia: Lokacja, lenno, witraż, pług, herb, asceza, kopista, zakon, trójpolówka, pasowanie na rycerza.
*podręcznik str. 158