Klasa 5c

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.06 – 25.06.2020 r

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 8.06 – 19.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 1.06 – 5.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.05 – 29.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 18.05 – 22.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 11.05 – 15.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 4.05 – 8.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.04-29.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 15.04-22.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 2.04-8.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.03-1.04.2020 r.

religia

Matematyka

Uczniowie podczas zawieszenia zajęć (8 lekcji) planowo mieli poznać dzielenie ułamków dziesiętnych oraz zamianę jednostek, po czym powtórzyć wiadomości przed sprawdzianem z tego działu.

Dzielenie ułamków: Zaleca się przypomnieć wierszyk z klasy 4 (podziel, pomnóż, odejmij, spisz). Na podstawie podręcznika oraz filmów należy wykonać zadania z podręcznika:

 • strona 31 zadanie 1, 2 (po trzy przykłady z każdego poziomu)
 • strona 32 zadanie 3, 4, 5
 • Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne, link do filmu:
  https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao
 •  Dzielenie ułamków dziesiętnych przez ułamki dziesiętne, link do filmu:
  https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk

Dodatkowo przykłady zadań z tego tematu to (nieobowiązkowe, dla chętnych):

Zadnie 1.  Oblicz w pamięci. Zapisuj na kartce same wyniki. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.

Poziom A

 1. a) 0,24 : 2
 2. b) 0,93 : 3
 3. c) 0,66 : 6
 4. d) 0,88 : 4
 5. e) 0,48 : 4
 6. f) 0,86 : 2

Poziom B

 1. a) 0,35 : 7
 2. b) 0,2 : 5
 3. c) 0,18 : 3
 4. d) 0,4 : 8
 5. e) 0,24 : 4
 6. f) 0,81 : 9

Poziom C

 1. a) 3,5 : 0,5
 2. b) 4,2 : 0,07
 3. c) 3,6 : 0,4
 4. d) 3 : 0,6
 5. e) 0,048 : 0,6
 6. f) 1 : 0,5

Mistrz

 1. a) 0,44 : 0,11
 2. b) 0,044 : 0,11
 3. c) 0,44 : 0,011
 4. d) 0,26 : 0,13

Zadanie 2. Oblicz pisemnie. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.

Poziom A

 1. a) 3,78 : 3
 2. b) 8,16 : 2
 3. c) 15,35 : 5
 4. d) 13,68 : 4
 5. e) 11,34 : 3
 6. f) 15,84 : 4

Poziom B

 1. a) 2,841 : 3
 2. b) 4,65 : 5
 3. c) 0,1216 : 4
 4. d) 3,138 : 6
 5. e) 0,3312 : 4
 6. f) 0,204 : 6

Poziom C

 1. a) 2,511 : 0,3
 2. b) 1,872 : 0,08
 3. c) 0,0216 : 0,4
 4. d) 0,0912 : 0,6
 5. e) 1,561 : 0,07
 6. f) 0,3924 : 0,04

Poziom D

 1. a) 7,5 : 4
 2. b) 1,39 : 2
 3. c) 9,1 : 5
 4. d) 30,7 : 4
 5. e) 2,76 : 8
 6. f) 42,63 : 5

Poziom E

 1. a) 9 : 5
 2. b) 14 : 8
 3. c) 27 : 4
 4. d) 32 : 5
 5. e) 61 : 8
 6. f) 75 : 4

Mistrz

 1. a) 0,5184 : 0,12
 2. b) 0,847 : 0,14
 3. c) 0,0819 : 0,13
 4. d) 0,1672 : 0,55
 5. e) 0,169353 : 0,031
 6. f) 1,5252 : 0,62

Zamiana jednostek:

Uczniowie muszą pamiętać o podstawowych jednostkach długości, wagi oraz monetarnych.  Jednostki te są wymienione w podręczniku na stronie 35. Uczniowie za podstawie podanych jednostek wykonują zadania z podręcznika:

strona 36 -38 zadanie 1 (po trzy przykłady z każdego poziomu), 2, 3, 5, 7, 9

link do filmiku z zamiany jednostek: https://www.youtube.com/watch?v=AnCDCbVVhYI

Zadanie dodatkowe (nieobowiązkowe dla chętnych)

Przepisz i uzupełnij. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.

Poziom A

 1. a) 7,03 kg = kg dag =             kg        g
 2. b) 3,06 m = m cm =    m         mm
 3. c) 5,4 cm = cm mm
 4. d) 6,5 m = m cm =    m         mm
 5. e) 1,9 kg = kg dag =   kg        g
 6. f) 4,2 km = km m

Poziom B

 1. a) 3,4 cm = mm
 2. b) 1,48 m = mm
 3. c) 5,7 kg = dag
 4. d) 0,13 kg = g
 5. e) 0,25 km = m
 6. f) 6,9 m = cm

Poziom C

 1. a) 138 m = km
 2. b) 5 m = km
 3. c) 18 dag = kg
 4. d) 3 g = kg
 5. e) 4 cm = m
 6. f) 385 mm = m

Poziom D

 1. a) 7 cm 2 mm = cm
 2. b) 18 m 7 cm = m
 3. c) 25 kg 32 dag = kg
 4. d) 3 kg 3 g = kg
 5. e) 43 km 18 m = km
 6. f) 193 km 5 m = km

Mistrz

 1. a) 3,7 dag + 8 g = kg
 2. b) 47,3 cm + 26 mm = m
 3. c) 1,5 m + 32 cm = mm
 4. d) 8 kg + 235 g + 9 t = kg
 5. e) 1,3 km + 180 dm + 53 m = m
 6. f) 8 dag + 3,5 kg + 1253 g = kg

NaCoBeZu do sprawdzianu z działu ułamki dziesiętne:

 1. Czy potrafię zapisać i odczytać ułamek dziesiętny?
 2. Czy zamieniam ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie?
 3. Czy potrafię wykonywać działania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym i w pamięci (proste przykłady)?
 4. Czy zamieniam jednostki długości i wagi?
 5. Czy rozwiązuję zadania tekstowe oraz czy pamiętam o kolejności wykonywania działań?

Przykładowe zadnia na sprawdzian (brak terminu, zagadnienia będą jeszcze raz omawiane i powtarzane):

Zadanie 1. Zapisz podany ułamek słownie.

– ………………………………………………………………………

Zadanie 2. Zapisz liczbę cyframi w postaci dziesiętnej.

dwieście cztery i szesnaście tysięcznych – ……………………………………

             

 

 

 

 

 

 

Zadanie 6. Podane liczby zapisz w postaci wyrażenie dwumianowego lub w postaci ułamka dziesiętnego.

 1. 6,32m = ……….m ……….cm
 2. 4,21kg = ……….kg ………dag
 3. 15,07zł = ……….zł ………..gr
 4. 170zł 4gr = ………..zł
 5. 35cm 7mm = ………..cm
 6. 7kg 13g = ………….kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

 Przygotuj się do charakterystyki Marka Osińskiego

 1. Przypomnij sobie wiadomości o zaimku (podręcznik, str. 174-176, 179-180) i przyimku (str. 183-185)
 2. Napisz list oficjalny na jeden z podanych tematów. Podręcznik str. 181-182, zad. 3.
 3. Praca z tekstem. Temat lekcji: Sprawdzamy nasze umiejętności. (Podręcznik str. 190-193). Wykonaj w zeszycie zadania              1-9.

BIOLOGIA

LEKCJA 1 – Temat: Budowa i funkcje łodygi.

 1. Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 102 – 105. Zwróć uwagę na ilustracje.
 2. Napisz w zeszycie, jakie funkcje pełni łodyga.
 3. Wypisz w zeszycie oraz wykonaj rysunki przekształcenia łodyg, które umożliwiają roślinie:
 4. przetrwanie zimy
 5. rozmnażanie wegetatywne
 6. przytwierdzenie do podpór

LEKCJA 2 – Temat: Liść – wytwórnia pokarmu.

 1. Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 106 – 109. Zwróć uwagę na ilustracje.
 2. Wypisz w zeszycie funkcje liścia.
 3. Wykonaj w zeszycie rysunek liścia pojedynczego oraz liścia złożonego. Podaj po 3 przykłady roślin posiadających liście pojedyncze i liście złożone.
 4. Wypisz w zeszycie przekształcenia liści.
 5. Zadanie dla chętnych: Wykonaj w zeszycie rysunki przekształcenia liści.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja I

 • Proszę powtarzać i utrwalać stopniowanie przymiotników, stopień wyższy, stopień najwyższy, przymiotniki stopniowane nieregularnie (wszystko jest w zeszytach wyjaśnione)
 • Do zeszytu proszę o zapisanie odpowiedzi do zrobionych zadań (z podręcznika) ćw.8, str.66, proszę o przesłuchanie z płyty dołączonej do podręcznika piosenki ćw.4, str.68, nagranie 2.34. i zapisanie w zeszycie odpowiedzi
 • W ćwiczeniach do tej pory każdy uczeń powinien mieć zrobione strony 27, 28, 29 bo robiliśmy je na lekcjach albo były zadawane do domu, gdyby ktoś nie miał to proszę sobie pouzupełniać.

Lekcja 2

 • W ćwiczeniach proszę o zrobienie ćw.1 str.30 czyli przeczytanie tekstu i zrobienie ćw. 2 czyli napisanie czy zdania są zgodne z tekstem czy nie. Nie musicie poprawiać błędnych zdań.
 • W ćwiczeniach proszę o przeczytanie tekstów w ćw. 1, str. 31 i wybranie (przez zakreślenie) właściwej odpowiedzi.

Lekcja 3

 • W książce proszę o przeczytanie „The SuperFriends”, str. 69 i przesłuchanie nagrania z płyty 2.35 w celu ćwiczenia odpowiedniej wymowy, należy słuchać nagrania, zatrzymywać po każdym zdaniu i powtarzać na głos.
 • W książce proszę o przeczytanie tekstu „The coldest place on Earth” ćw.1, str. 70, (odłuchanie go z płyty 2.36) i zapisanie odpowiedzi do zadania 2 , str.70 do zeszytu np.: When is the temperature 5 C in Antarctica? B) in summer
 • Proszę o przeczytanie tekstu (opisu obrazka) do zadania 7 , str.71 i odpowiedź ustną czy zdania z ćw.7 są TRUE (prawdziwe) czy FALSE (czyli fałszywe).
 • ****Zadanie dla chętnych, dodatkowe- w zeszycie opisz obrazek z ćw.9, str. 71 (pomocą niech będzie opis z ćw.7 i pytania z ćw.8) landscape-krajobraz

Lekcja 4  SŁOWNICTWO do nauczenia (bądź powtórzenia z rozdziału 5): PAMIĘTAJCIE –wymowę słówek można sprawdzić i ćwiczyć na stronach www.diki.pl, lub quizlet.com tam wpisać w szukaj Steps plus 5 i rozdział (unit) 5

A oto lista słówek:

Przymiotniki:

 • cool- chłodny
 • cute- śliczny
 • deep- głęboki
 • exciting- ekscytujący
 • far- daleki
 • important- ważny
 • intelligent- inteligentny
 • shady- zacieniony
 • strong- silny
 • tropical- tropikalny
 • expensive- drogi
 • cheap- tani
 • boring- nudny
 • interesting- interesujący

Czasowniki:

 • borrow- pożyczać
 • close = shut – zamykać
 • cycle- jeździć na rowerze
 • enjoy- cieszyć się czymś, znajdować przyjemność
 • explore- badać, eksplorować
 • fix- naprawiać
 • sail- żeglować

pozostałe:

 • across- przez
 • adult- dorosły
 • beach- plaża
 • coconut-kokos
 • Earth- ziemia
 • paradise-raj
 • In my opinion…- moim zdaniem

PO POWROCIE DO SZKOŁY NASTAPI OMÓWIENIE I UTRWALENIE ZLECONYCH ZADAŃ I TREŚCI. Proszę pamiętać, że płyta dołączona do podręcznika oraz dostęp do Internetu jest dla uczniów ogromnym ułatwieniem i dzięki temu możliwa jest ta czasowa zdalna nauka, ale gdyby nawet ktoś nie miał wyżej wymienionych rzeczy to dobre chęci i pracowitość też wystarczą. Dla przyjemności spędzania  czasu z językiem angielskim proszę pamiętać o stronach www.lyricstraining.com, wordwall.net, steps plus 5 fun  zone.

 DUŻO ZDROWIA i MIŁEJ NAUKI życzę!  Nauczyciel języka angielskiego Ewelina Mikrut

GEOGRAFIA

1.Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej – ćwiczenia 1,2,3, str.63

2.Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej – ćwiczenia 1,2,3, str.67

3.Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – ćwiczenia 1,2,3, str.71

HISTORIA

T: Sztuka średniowiecza

 1. Cechy charakterystyczne dla stylu romańskiego. (Podr. Str. 154)
 2. Cechy stylu gotyckiego. (Podr. Str. 155)
 3. Przykłady dzieł w średniowieczu. (Podr. Str. 156)
 • Wykonaj ćwiczenia od 1 do 6 ze str. 84-85 w zeszycie ćwiczeń.
  * Wklej budowle przedstawiające zabytki w stylu romańskim lub gotyckim.

T:Powtórzenie rozdziału V „Społeczeństwo średniowiecza”

 1. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 86,87

NaCoBeZu

1.Jak dzieliło się społeczeństwo średniowiecza ?

-Kim był senior, wasal, suweren.
2.  Etapy które prowadziły do pasowania na rycerza
            – Cechy dobrego rycerza. (kodeks honorowy)
            – Przebieg pasowania.
            – Siedziba rycerza.

3.Wymień 3 grupy tworzące społeczność średniowiecznego miasta
– Kto rządził w mieście?
– Co było siedzibą władz miejskich?
– Organizacje skupiające rzemieślników.

4.Jakie zakony powstały w średniowieczu i czym zajmowały się poszczególne zakony?
– Jak wyglądało życie w klasztorach?

5.Podaj 2 cechy charakterystyczne dla stylu romańskiego i gotyckiego.
Pojęcia: Lokacja, lenno, witraż, pług, herb, asceza, kopista, zakon, trójpolówka, pasowanie na rycerza.
*podręcznik str. 158