Klasa 6a

Informatyka na stronie yaneczek.pl

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.06 – 25.06.2020 r

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 8.06 – 19.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 1.06 – 5.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.05 – 29.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 18.05 – 22.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 11.05 – 15.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 4.05 – 8.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.04-29.04.2020 r.

Wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 15.04-22.04.2020 r.

Informatyka

Drodzy uczniowie, już prawie miesiąc trwa wasza praca zdalna, niektórzy już radzą sobie z tym bardzo dobrze. Jest to okres, gdzie wasze kompetencje w posługiwaniu sie komputerem czy też smartfonem stały się dosyć istotne. Uczniom, którzy cenią systematyczną pracę i interesują się informatyką już na początku pracy zdalnej zaproponowałem pracę w portalu Migra-strefa ucznia . Jest tam możliwość samodzielnej realizacji tematów z naszego podręcznika, mamy do dyspozycji pliki ćwiczeniowe. Pierwszym zaproponowanym tematem jest:

Temat: Stosujemy multimedia  w programowaniu w środowisku Baltie

 • Większość tego tematu zrealizowaliśmy na lecjach w szkole (scena z rybakiem, scena ze złowioną rybką), niestety nie wykorzystywaliśmy w tych ćwiczeniach dźwięku, ze względu na ograniczenia szkolnych komputerów. Jeżeli ktoś z Was chciałby zrealizować w całości proponuje wykonać ćwiczenie 4 str 49.
 • dla chętnych ćw 5, ćw 6 str50.

Temat: Umieszczamy losowo przedmioty na scenie, instrukcja warunkowa

 • wykonujemy ćw8 str52
 • wykonujemy ćw10 str54
 • zadanie 1 str56

Temat: Przypomnienie podstaw programowania w środowisku scratch.

Temat: Powtarzanie poleceń w środowisku scratch.

 • wykonujemy ćw1 – ćw5  str62-63
 • Dla chętnych zadanie 1 str 73

Temat: Instrukcje warunkowe w środowisku scratch.

 • wykonujemy ćw6  str64
 • wykonujemy ćw7 str64

Przypominam, o korzystaniu z plików ćwiczeniowych, które do każdego tematu są dostępne na stronie  dlaucznia.migra.pl

Proponuje też tworzone pliki ćwiczeniowe, oraz zadania można zapisywać w chmurze na dysku google

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 2.04-8.04.2020r

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.03-1.04.2020r

 >>>historia.  24.03 – 31.04.2020 r. kontakt: zofiajaneczek@gmail.com lub messenger

1.Temat: Kultura polskiego oświecenia. 24.03.2020 r.

 • Przeczytajcie proszę tekst w podręczniku str.163 –  168.
 • Szczególną uwagę zwróć na ilustracje w podręczniku i podpisy pod nimi.
 • Rozwiąż zad. 1,2,3. Zapamiętaj po  trzy informacje o każdym zabytku z ćwiczenia 3 str. 83
 • Wybierz 1 zabytek z ćwiczenia 3 i poczytaj o nim w Internecie.

2.Temat: Kultura polskiego oświecenia. c.d.   30. 03.2020 r.

 • Skorzystaj z podręcznika i rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 4.5.6
 • W zad. 6 weź pod uwagę region Małopolska, skorzystaj z portalu https://www.historiaposzukaj.pl/

3. Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.   31.03.2020 r.  

 • Przeczytajcie proszę tekst w podręczniku str. 169-171
 • Przeanalizuj ilustracje w podręczniku i podpisy pod nimi.
 • Rozwiąż kolejno zadania.
 • W ćwiczeniu 3 str. 85  dopisz daty.
 • Popracuj z mapą w zeszycie ćwiczeń str. 89

>>J. polski

 1. Zapoznać się z treścią lektury Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”.
 2. Scharakteryzować Stasia Tarkowskiego.
 3. Utrwalić pisownię „nie” z różnymi częściami mowy- podręcznik str. 208-209.
 4. Powtórzyć wiadomości o budowie zdania pojedynczego. Wykonać polecenia z zeszytu ćwiczeń str. 72-74.
 5. Redagujemy opis przeżyć. Wykonać polecenia z zeszytu ćwiczeń str.57-59

Drodzy uczniowie w  związku z zaistniałą sytuacją i zaleceniami nauki w domu, bardzo Was  proszę o opracowanie wymienionych tematów lekcji. Powodzenia i życzę zdrowia.

>>Matematyka

Dział V Równania

16.03.2020 (poniedziałek)

Temat: Układanie równań do zadań tekstowych.

Cel: poćwiczysz umiejętność układania równań do zadań tekstowych

 • Przeczytaj wiadomości z podręcznika str.67
 • Zapisz w zeszycie przykładowe równanie i zaznacz jego prawą i lewą stronę.
 • Przeczytaj przykłady ze str.68 w podręczniku.
 • Zapamiętaj i zapisz w zeszycie czynności prowadzące do ułożenia równania:

Czynności prowadzące do ułożenia równania:

––Czytamy bardzo dokładnie treść zadania.

––Wprowadzamy niewiadomą i zapisujemy, co ona oznacza.

––Opisujemy kolejne kroki prowadzące do ułożenia równania.

––Układamy równanie.                          

 • Ćwiczenia str. 94, zad. 1-5

           str. 95 ,zad.6

 • Dla chętnych : ćwiczenia str. 95, zad.7.

 

18.03.2020 (środa)

Temat: Równanie, sprawdzanie rozwiązań.

Cel: przypomnisz sobie, co to znaczy, że liczba jest rozwiązaniem równania; nauczysz się sprawdzać, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania

 • Przeczytaj wiadomości z podręcznika str.73 – rozwiązanie równania, ile rozwiązań może mieć równanie
 • Przepisz do zeszytu równania:

13 + x = 24, 2 ∙ a – 5 = a + 3.

Wykonaj  polecenia i odpowiedz  na pytania:

––Odczytaj prawą stronę pierwszego (drugiego) równania.

––Odczytaj lewą stronę pierwszego (drugiego) równania.

––Jaką literą oznaczono niewiadomą w pierwszym (drugim) równaniu?

––Jaka liczba jest rozwiązaniem pierwszego równania?

––Czy liczba 6 jest rozwiązaniem drugiego równania?

 • Ćwiczenia str. 96 zad. 1 – 4

                  str. 97 zad. 5

 • Dla chętnych : ćwiczenia str. 97, zad.6.

 

19.03.2020  ( czwartek)

Temat: Jak rozwiązać równanie?

Cel: nauczysz się rozwiązywać równania z jedną niewiadomą

 • Przeczytaj wiadomości z podręcznika str.80

Rozwiązywanie równania

 Operacje, jakie można wykonać na równaniu w celu jego rozwiązania. Można wykony­wać tylko te operacje, po których obie strony równania pozostają równe.

Można więc:

 • do obu stron równania dodać tę samą liczbę,
 • od obu stron równania odjąć tę samą liczbę,
 • obie strony równania pomnożyć przez tę samą liczbę różną od zera,
 • obie strony równania podzielić przez tę samą liczbę róż­ną od zera.
 • Przeanalizuj przykład

2·x + 7 = 13

Od obu stron równania odejmuję 7

2 ·x + 7 = 13

2 ·x + 7  -7 = 13-7

2 ·x = 6

Obie strony równania dzielę  przez 2

2 ·x :2 = 6:2

x = 3

Rozwiązaniem równania jest liczba 3

Sprawdzenie:

L= 2 ·3 + 7 = 6 +7 =13

P = 13

L = P

Równanie zostało rozwiązane poprawnie.

 • Ćwiczenia str. 98, zad. 1

 20.03.2020 (piątek)

Temat: Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą.

Cel: nauczysz się rozwiązywać niektóre równania z jedną niewiadomą

 • Przeczytaj przykłady ze str.81 i 82 w podręczniku.
 • Podręcznik  82, zad.1. Rozwiązania zadań zapisz w zeszycie.
 • Dla chętnych Mistrz str. 82 zad.1.

 >>>Języka angielski

Lekcja 1

 •  Proszę o nauczenie się  (powtórzenie) czasowników modalnych MUST, MUSTN”T, SHOULD, SHOULDN’T, CAN, CAN’T, oraz wyrażenia HAVE TO/ HAS TO, DON’T HAVE TO I DOESN’T HAVE TO (wszystkie notatki macie w zeszytach , gdyby ktoś nie miał albo chciał się pouczyć z książki to polecam ćw.1, str66, ćw.1 i 4, str. 68
 • W ćwiczeniach powinny być do tej pory uzupełnione strony 27, 28 i 29 gdyż były robione na lekcji lub zadawane do domów, gdyby ktoś czegoś nie miał to proszę pouzupełniać w tym czasie kiedy jesteście w domu.

Lekcja 2

 • Samodzielna praca z tekstem:
 • Proszę o przeczytanie tekstu z ćw. 1 na stronie 30 w ćwiczeniach i zrobienie ćw.2 (zakreśl właściwe słowa) oraz o przeczytanie 3 krótkich tekstów na str. 31 i dopasowanie właściwego tematu do każdego tekstu.
 • Proszę o nauczenie się notatki o przysłówkach sposobu (ćw.4, str. 66) , którą szczegółowo podawałam do zeszytu .

Lekcja 3

 • Proszę o odsłuchanie opowiadania THE RED BOOK nagranie 2.22 , str.69 i odpowiedzi ustne na zadania 8 i 9 (nie trzeba zapisywać do zeszytu).
 • Przeczytaj tekst na str. 70, odsłuchaj nagranie numer 2.23 z płyty i wykonaj ćw. 1 i 2 w zeszycie.
 • Przeczytaj tekst o Hollywood na str. 72 i połącz obrazki z tekstami , zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Lekcja 4

REVISION- ze str. 73 zrób zadanie 1 ustnie.

 1. Zadanie 3 przepisz do zeszytu i obrazki przerysuj.
 2. Zadanie 4 od podanych przymiotników utwórz przymiotniki i zapisz w zeszycie.
 3. Zad . 5 ustnie
 4. SŁOWNICTWO z rozdziału 5 (do nauczenia lub powtórzenia)
 5. PAMIĘTAJCIE –wymowę słówek można sprawdzić i ćwiczyć na stronach www.diki.pl, lub quizlet.com tam wpisać w szukaj Steps plus 6 i rozdział (unit) 5
 • adventure- przygoda
 • battery – bateria
 • be quiet! – Bądź/ Bądźcie cicho!
 • broken- zepsuty
 • charge (a phone)- ładować telefon
 • charger- ładowarka
 • clerk- ekspedient/ka
 • clever- mądry
 • film director – reżyser
 • film review- recenzja filmu
 • good – looking – ładna, przystojny
 • hard hat – kask
 • helmet – hełm
 • It’s over. – to już koniec.
 • Keep out! – Nie wchodzić
 • keypad- klawiatura
 • present a TV show- prowadzić program TV
 • rich – bogaty , poor- biedny
 • ring tone- dzwonek w telefonie
 • teen (teenager)- nastolatek
 • This isn’t fair. – To jest niesprawiedliwe.
 • Turn off – wyłączać

PO POWROCIE DO SZKOŁY NASTAPI OMÓWIENIE I UTRWALENIE ZLECONYCH ZADAŃ I TREŚCI. Proszę pamiętać, że płyta dołączona do podręcznika oraz dostęp do Internetu jest dla uczniów ogromnym ułatwieniem i dzięki temu możliwa jest ta czasowa zdalna nauka, ale gdyby nawet ktoś nie miał wyżej wymienionych rzeczy to dobre chęci i pracowitość też wystarczą. Dla przyjemności spędzania  czasu z językiem angielskim proszę pamiętać o stronach www.lyricstraining.com, wordwall.net, steps plus 6 fun  zone.

 DUŻO ZDROWIA i MIŁEJ NAUKI życzę!  Nauczyciel języka angielskiego Ewelina Mikrut

          >>>  BIOLOGIA

Zagadnienie do opracowania z biologii:

 1. Odszukaj informację o grupach gadów:
 1.  Jaszczurek
 2. Krokodyli
 3.  Żółwi
 4. Węży

I dokonaj ich charakterystyki

 1. Zapoznaj się z budową gadów i podaj ich cechy które umożliwiają im życie na lądzie
 2. Odpowiedz na czwarte pytanie ze strony 106 podręcznika do biologii

>>>GEOGRAFIA

 •  1.Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw – ćwiczenia 1,2, str.77
 • 2.Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje – ćwiczenia 1,2, str.84
 • 3.Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn – ćwiczenie 3, str.90
 • Podsumowanie – Sprawdź się! – zadania 3,4,5,6, str.93 i 94

  >>historia. Tematy do realizacji od 16.03 -23.03 2020 r.

Drodzy uczniowie, uczymy się, liczę na Was. Powodzenia.( 2 tematy w każdym tygodniu).

Korzystamy z zeszytu ćwiczeń

1.Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów. 16.03.2020 r.

 • Przeczytajcie proszę tekst w podręczniku str. 152- 157
 • Przeanalizuj ilustracje i podpisy pod nimi.
 • Popracuj z mapą str. 153
 • Rozwiązuj  kolejne zadania w zeszycie ćwiczeń . Powodzenia.

2.Temat: Pierwszy rozbiór Polski. 17.03.2020 r.

 • Przeczytajcie proszę tekst w podręczniku str. 152- 157
 • Przeanalizuj ilustracje w podręczniku i podpisy pod nimi.
 • Popracuj z mapą str. 153
 • Rozwiązuj  kolejne zadania w zeszycie ćwiczeń . Powodzenia.
 • Dopisz daty do zad. 3 str. 82

 3.Temat: Wieki i lata.  23.03.2020 r.

 • Popracuj z podręcznikiem str. 224
 • Utrwal wieki według tabeli