Klasa 6c

Informatyka na stronie yaneczek.pl

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.06 – 25.06.2020 r

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 8.06 – 19.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 1.06 – 5.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.05 – 29.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 18.05 – 22.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 11.05 – 15.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 4.05 – 8.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.04-29.04.2020 r.

Wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 15.04-22.04.2020 r.

Informatyka

Drodzy uczniowie, już prawie miesiąc trwa wasza praca zdalna, niektórzy już radzą sobie z tym bardzo dobrze. Jest to okres, gdzie wasze kompetencje w posługiwaniu sie komputerem czy też smartfonem stały się dosyć istotne. Uczniom, którzy cenią systematyczną pracę i interesują się informatyką już na początku pracy zdalnej zaproponowałem pracę w portalu Migra-strefa ucznia . Jest tam możliwość samodzielnej realizacji tematów z naszego podręcznika, mamy do dyspozycji pliki ćwiczeniowe. Pierwszym zaproponowanym tematem jest:

Temat: Stosujemy multimedia  w programowaniu w środowisku Baltie

 • Większość tego tematu zrealizowaliśmy na lecjach w szkole (scena z rybakiem, scena ze złowioną rybką), niestety nie wykorzystywaliśmy w tych ćwiczeniach dźwięku, ze względu na ograniczenia szkolnych komputerów. Jeżeli ktoś z Was chciałby zrealizować w całości proponuje wykonać ćwiczenie 4 str 49.
 • dla chętnych ćw 5, ćw 6 str50.

Temat: Umieszczamy losowo przedmioty na scenie, instrukcja warunkowa

 • wykonujemy ćw8 str52
 • wykonujemy ćw10 str54
 • zadanie 1 str56

Temat: Przypomnienie podstaw programowania w środowisku scratch.

Temat: Powtarzanie poleceń w środowisku scratch.

 • wykonujemy ćw1 – ćw5  str62-63
 • Dla chętnych zadanie 1 str 73

Temat: Instrukcje warunkowe w środowisku scratch.

 • wykonujemy ćw6  str64
 • wykonujemy ćw7 str64

Przypominam, o korzystaniu z plików ćwiczeniowych, które do każdego tematu są dostępne na stronie  dlaucznia.migra.pl

Proponuje też tworzone pliki ćwiczeniowe, oraz zadania można zapisywać w chmurze na dysku google

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 2.04-8.04.2020r

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.03-1.04.2020r

Język polski

 1. Zapoznać się z treścią lektury Lucy Maud Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”
 2. Scharakteryzować Anię Shirley.
 3. Utrwalić pisownię „nie” z różnymi częściami mowy- podręcznik str. 208-209.
 4. Powtórzyć wiadomości o budowie zdania pojedynczego. Wykonać polecenia z zeszytu ćwiczeń str. 72-74.
 5. Redagujemy opis przeżyć. Wykonać polecenia z zeszytu ćwiczeń str.57-59

Matematyka

Drodzy uczniowie w  związku z zaistniałą sytuacją i zaleceniami nauki w domu, bardzo Was  proszę o opracowanie wymienionych tematów lekcji. Powodzenia i życzę zdrowia.

 Temat 1 i 2 (poniedziałek, wtorek)

 Jak rozwiązać równanie z jedną niewiadomą?

 Zapoznanie z metodą rozwiązywania równań: podręcznik str.81 (Poziom A i B)

 1. Rozwiązywanie równań
 • 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń str.99
 • 1 str.82 podręcznik – zadania z kluczem poziom A i B (przykłady od a do c) – rozwiązania zapisujemy w zeszycie przedmiotowym
 • dla chętnych poziom A i B (przykłady d-f)

Temat 3 i 4 (czwartek, piątek)

             Rozwiązywanie równań

 Metoda rozwiązania równania: podręcznik str.82 Poziom C

 1. Rozwiązywanie równań
  • zad.1 str.82 podręcznik – zadania z kluczem poziom C (przykłady od a do f) – rozwiązania zapisujemy w zeszycie przedmiotowym

Języka angielski

 Podręcznik i ćwiczenia Steps Plus dla klasy VI

 BIOLOGIA

 LEKCJA 1 – Temat: Gady – kręgowce, które opanowały ląd.

 1. Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 103 – 106. Zwróć uwagę na ilustracje.
 2. Wymień w zeszycie cechy gadów, które umożliwiają im życie na lądzie.
 3. Podaj w zeszycie trzy różnice w sposobach rozmnażania się płazów i gadów.

LEKCJA 2 – Temat: Przegląd i znaczeni gadów.

 1. Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 107 – 111. Zwróć uwagę na ilustracje.
 2. Wymień w zeszycie cztery podstawowe grupy gadów i podaj ich przedstawicieli w Polsce.
 3. Wypisz w zeszycie, jakie znaczenie mają gady dla przyrody i człowieka (w pauzach).
 4. Zadanie dla chętnych: Korzystając z różnych źródeł informacji, podaj dwie cechy, dzięki którym można odróżnić padalca od węża.

GEOGRAFIA

 •  Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw – ćwiczenia 1,2, str.77
 • Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje – ćwiczenia 1,2, str.84
 • Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn – ćwiczenie 3, str.90

Podsumowanie – Sprawdź się! – zadania 3,4,5,6, str.93 i 94

HISTORIA

 Monarchia parlamentarna w Anglii – temat z podręcznika przeczytać oraz uzupełnić ćwiczenia do tego tematu z zeszytu ćwiczeń

 1. Oświecenie w Europie – temat z podręcznika przeczytać oraz uzupełnić ćwiczenia do tego tematu z zeszytu ćwiczeń
 2. Nowe potęgi europejskie – temat z podręcznika przeczytać oraz uzupełnić ćwiczenia do tego tematu z zeszytu ćwiczeń
 3. Stany Zjednoczone Ameryki – temat z podręcznika przeczytać oraz uzupełnić ćwiczenia do tego tematu z zeszytu ćwiczeń