Klasa 7b

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.06 – 25.06.2020 r

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 8.06 – 19.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 1.06 – 5.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.05 – 29.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 18.05 – 22.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 11.05 – 15.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 4.05 – 8.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.04-29.04.2020 r.

Wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 15.04-22.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 2.04-8.04.2020r

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.03-1.04.2020r

WDŻ

Rozwój człowieka

ćwiczenie

historia. 

Drodzy uczniowie, uczymy się, liczę na Was. Powodzenia. ( 2 tematy w każdym tygodniu)

1.Temat: Postacie historyczne.  26.03.2020 r. kontakt: zofiajaneczek@gmail.com, messenger

 • Zapisz w zeszycie( od pauz) i zapamiętaj po 5 informacji o postaciach
  • Józef Piłsudski str.143
  • Józef Haller 173

2.Temat: Sprawa polska w czasie I wojny światowej. 31. 03.2020 r.

 • Przeczytajcie proszę tekst str. 180, 181,182, zwróćcie uwagę na tekst źródłowy 181.
 • Zapisz w zeszycie odp. na pyt. 1 str.183

Język polski

Temat 1: Uniwersalne treści w przypowieści o synu marnotrawnym.

 • – zapoznać się z tekstem przypowieści „Syn marnotrawny”- s. 154 w podręczniku,
 • – zapoznać się z definicją przypowieści na s. 155 w podręczniku i wpisać ją do zeszytu,
 • – ułożyć i zapisać w zeszycie plan wydarzeń do przypowieści o synu marnotrawnym,
 • – wykonać w zeszycie zad.2 i 3 z podręcznika s. 155,
 • – wykonać w zeszycie zad. 5 z podręcznika s. 156.

Temat 2:  Redagujemy opisy przeżyć.

 • – zapoznać się z tekstem „Szkoła pisania. Opis przeżyć” oraz słownictwem na s. 156 w podręczniku,
 • – zapisać w słupku w zeszycie wszystkie litery alfabetu, dopisać do nich nazwy uczuć i emocji rozpoczynających się daną literą. Do niektórych liter nie da się podać wyrazu- postawić przy nich znak -,
 • – wykonać w zeszycie ćwiczeń zad. 2- s. 49,
 • – wykonać pisemnie w zeszycie zad. 5- s. 158 w podręczniku- 5 zdań.

Temat 3:  Co powinniśmy wiedzieć o wyrazach złożonych oraz skrótach i skrótowcach?

 • – zapoznać się z informacjami umieszczonymi w ramkach na s. 164 i 165 w podręczniku,
 • – na podstawie informacji z podręcznika wykonać w zeszycie notatkę dotyczącą rodzajów skrótowców,
 • – wykonać w zeszycie zad. 9- s.166 w podręczniku,
 • – wykonać w zeszycie ćwiczeń zad. 2,3 i 5. a)

 Temat 4:  Funkcja zdrobnienia i zgrubienia w tekście.

 • – zapoznać się z informacjami o zgrubieniach i zdrobnieniach s. 169 w podręczniku,
 • – przeanalizować sposób tworzenia zdrobnień i zgrubień – s. 170 w podręczniku,
 • – wykonać w zeszycie zad. 4 i 5- s. 170 w podręczniku,
 • – zadanie dla chętnych: zeszyt ćwiczeń s. 55- zad. 3

 Temat 5: Czy lepiej mieszkać w domu czy w bloku? Rozprawka.

 • – zapoznać się z tekstem, słownictwem i zadaniami „Szkoła pisania. Rozprawka, cz. 2”- s. 174 w podręczniku,
 • – przypomnieć sobie zasady pisania i budowę rozprawki ( notatki w zeszycie),
 • – napisać w zeszycie rozprawkę na temat: „Czy lepiej mieszkać w domu, czy w bloku?”- 150 słów, wstęp z tezą, trzy argumenty w rozwinięciu, zakończenie z potwierdzeniem tezy.

Temat 6:  Cudze znaczy dobre? „Żona modna”.

 • – zapoznać się z tekstem „Żony modnej” w podręczniku, s. 175- 180,
 • – ułożyć i zapisać w zeszycie szczegółowy plan wydarzeń utworu ( z podpunktami a, b, c itd.), przy wykonywaniu zadania skorzystać z zad. 1. a)- s. 180 w podręczniku.

Temat 7:  Ośmieszenie zachowania i postaw bohaterów w satyrze Ignacego Krasickiego „Żona modna”.

 • – zapisać w zeszycie notatkę przedstawiającą głównych bohaterów utworu:
 • Żona modna (Filis)-………………………………………………………………
 • Pan Piotr-…………………………………………………………………………,
 • – zapoznać się z definicją satyry na s. 180 w podręczniku, wpisać definicję do zeszytu,
 • – wykonać pisemnie w zeszycie zad. 6- s. 181 w podręczniku.

Temat 8: Na naszym prywatnym terytorium.

 • – zapoznać się z tekstem „Buba”- s. 185-187 w podręczniku,
 • – opisać sytuację opisaną w utworze- 2 zdania w zeszycie,
 • – wykonać w zeszycie zad. 1. b)- s. 187 w podręczniku

Temat 9: Funkcja eufemizmów i prozaizmów.

 • -zapoznać się z definicją eufemizmu i prozaizmu na s. 183- 184 w podręczniku,
 • – wyjaśnić pojęcia „eufemizm”, „prozaizm” w zeszycie,
 • – wykonać w zeszycie zad. 1- s. 183 w podręczniku,
 • – wykonać w zeszycie ćwiczeń zad. 2- s. 64, zad. 6- s. 65

Temat 10: Analiza wypowiedzi i sposobu zachowania bohatera powieści Ewy Nowak.

 • – przeczytać tekst „Spotkanie” – s. 188,
 • – wykonać pisemnie w zeszycie zad. 1 i 2- s. 191 w podręczniku,
 • -zapoznać się z wyjaśnieniem pojęcia „ironia”- s. 192,
 • – wykonać w zeszycie zad. 4. d)- zachowania i wypowiedzi Jacka

Język angielski

 

Podręcznik i ćwiczenia All Clear

– rozdział 7 – przypomnienie wiadomości o czasach przyszłych (future forms: will, be going to, present continuous) – podręcznik s. 84, 78-79

– zadania w ćwiczeniach z rozdziału 7

– przeczytać w podręczniku recenzję filmu „Gravity” – s. 82

– napisać w zeszycie recenzję wybranego filmu – przykład w podręczniku s. 82

 

 

Język niemiecki

 1. Thema: „Wie sieht dein Alltag aus?”

– na str. 57 sprawdzić znaczenie oraz sposób tworzenia zdań z czasownikami rozdzielnie złożonymi (Grammatik kompakt, punkt 1), następnie na stronie 50 wykonać ćwiczenie numer 1- przyporządkować obrazkom właściwe teksty, aby powstał opis dnia Freddy’ego.

 

– przetłumaczyć na język polski do zeszytu opis dnia Freddy’ego

 

– ze strony 51 zrobić ćwiczenie 2 oraz 3 (płyty dołączone do podręcznika)

 

dla chętnych: ćwiczenie 4 s. 51

 

– z zeszytu ćwiczeń- strony 50-51 proszę wybrać i zrobić dowolne 3 ćwiczenia  spośród 8 podanych

 

 1. Thema: „Wohin gehst du gern?”

 

– zapisać do zeszytu i podać tłumaczenie na język polski zwrotów z  ćwiczenia numer 1

 

GEHEN: (iść) Wohin? (Dokąd?)

 • .in den Zoo
 • in den Park
 • in den Aquapark
 • in den Tanzkurs
 • auf den Sportplatz
 • in die Disco
 • in die Schule
 • in die Pizzeria
 • in die Eisdiele
 • auf die Party
 • ins Museum
 • ins Kino
 • ins Schwimmbad
 • ins Eiscafe
 • aufs Schulfest
 • skaten
 • laufen
 • klettern
 • zu Martha

 

-posłuchać nagrania do ćwiczenia i odpowiedzieć na pytanie: dokąd lubią chodzić Martha i Elias?

Martha: 4,……….

Elias: 5,………….

– zrobić ćwiczenie 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń

 

 

Chemia

 

Ze względu na zaistniałą sytuację poniżej podaję zadania z podręcznika, które należy zrobić, w celu utrwalenia materiału. Ponieważ w obecnym dziale potrzebujemy bardzo dobrze orientować się w układzie okresowym, informacjami, które możemy z niego odczytać, proponuję zadania:

 1. 105, zad. 2
 2. 108, zad. 1, przykład a ,c, g
 3. 108, zad. 2, przykład g, h, i
 4. 108, zad 3,
 5. 108, 6, przykład d, e, f

Poniżej zadania z zakresu wiązań kowalencyjnych i jonowych:

 1. 120, zad. 2,
 2. 126, zad. 2,
 3. 126, zad. 6, przykład a ,b, d
 4. 126, zad. 7,

Dla chętnych do przygotowania krzyżówka, której rozwiązaniem będzie: WIĄZANIA CHEMICZNE

Hasła do krzyżówki muszą być z zakresu chemii.

 

 

BIOLOGIA klasa VII a i VII b

LEKCJA 1 – Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego.

Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 170 – 172 (zwróć uwagę na ilustracje).  Na jego podstawie wykonaj poniższe polecenia:

 1. Zapisz krótko w zeszycie, jakie są konsekwencje niedoczynności przysadki mózgowej w dzieciństwie.
 2. Wyjaśnij w zeszycie w dwóch zdaniach, czym się różni gigantyzm od akromegalii.
 3. Wymień w zeszycie choroby tarczycy (bez objawów i sposobów leczenia).
 4. W myśl zasady „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, w jednym zdaniu określ, jak można zapobiec cukrzycy.
 5. Zadanie dla chętnych: Jaką rolę w naszym organizmie pełni jod?

 

LEKCJA 2 – Temat: Budowa i rola układu nerwowego.

Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 173 – 176 (zwróć uwagę na ilustracje). Na jego podstawie wykonaj poniższe polecenia:

 1. Wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze str. 176 w podręczniku.
 2. Wykonaj w zeszycie rysunek neuronu (str. 175 w podr.).
 3. Porównaj działanie współczulnego oraz przywspółczulnego układu nerwowego (nie zapisuj w zeszycie).

 

LEKCJA 3 – Temat: Ośrodkowy układ nerwowy.

Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 177 – 180 (zwróć uwagę na ilustracje).  Na jego podstawie wykonaj poniższe polecenia:

 1. Przeanalizuj budowę mózgu (rys. ze str. 178). Nie przerysowuj do zeszytu.
 2. Podaj w zeszycie po dwie funkcje:
 3. mózgu
 4. móżdżku
 5. pnia mózgu
 6. rdzenia kręgowego
 7. Wypisz w zeszycie krótko, za co odpowiadają poszczególne płaty mózgu (str. 179):
 8. płat czołowy
 9. płat skroniowy
 10. płat ciemieniowy
 11. płat potyliczny

 

Geografia

 

1.Zmiany w polskim przemyśle – ćwiczenia 2,3, str.137

2.Energetyka – ćwiczenia 1,2, str. 141

3.Gospodarka morska – ćwiczenia 1,3, str.144

Podsumowanie – Sprawdź się! – zadania 3,4, str.146

 

Religia

 

BARDZO PROSZĘ O NAUKĘ Z ZIELONEGO KATECHIZMU DLA BIERZMOWANYCH PUNKTÓW :

OD NUMERU 92 DO NUMERU 172. (STRONY OD 25 DO 41) – chociaż już znaczna część tego materiału była opracowana, bardzo proszę o samodzielne powtórzenie i naukę tych WSZYSTKICH punków. J

ŻYCZĘ DOBREGO WYKORZYSTANIA TEGO CZASU I MIŁEJ NAUKI  – KS. MARCIN.

 

 

 

 

 

Matematyka klasa VII b

 

Dzień dobry.

Drodzy uczniowie w  związku z zaistniałą sytuacją i zaleceniami nauki w domu, bardzo Was  proszę o opracowanie wymienionych tematów lekcji. Powodzenia i życzę zdrowia.

 

 

Temat 1 i 2 (poniedziałek, wtorek)

 

Rozwiązywanie równań z nawiasami.

 

 1. Zapoznanie z metodą rozwiązywania równań z nawiasami : podręcznik str.231 Przykład 4
 2. Rozwiązywanie równań
 • Ćwiczenie 4 str. 231 podręcznik
 • 1 str.232 podręcznik – zadania z kluczem poziom D (zad a-d) – rozwiązania zapisujemy w zeszycie przedmiotowym

 

Temat 3 i 4 (środa, piątek)

 

            Doskonalimy rozwiązywanie równań

 

 1. Rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń str. 86 – 87
 2. Dla chętnych Mistrz str. 232 podręcznik

 

 

Fizyka klasa 7b:

 

 1. Maszyny proste i ich zastosowanie.
 2. Utrwalenie wiadomości o pracy, mocy i energii. Przerobić testy ze str. 149 – 151. Podręcznik

 

 

 •  

Historia od 16 marca

1.Temat: I wojna światowa- ikonografika, wojna pozycyjna.    17.03.2020 r.

 • Przeczytajcie proszę tekst ( str. 164,165, 166,167)
 • Przeanalizuj ilustracje
 • Polecam ciekawy tekst źródłowy.
 • Zapisz w zeszycie  odpowiedź na pyt. 2 i 3 str. 167

2.Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich.   19. 03.2020 r.

 • Przeczytajcie proszę tekst ( str. 170 -174)
 • Zapoznaj się z mapą str. 171
 • Przeczytaj  odezwę Józefa Piłsudskiego do Legionów Polskich.
 • Zapisz w zeszycie  odpowiedź na pyt. 2 i 3 str.174

3.Temat: I wojna światowa w Małopolsce.    24. 03.2020 r.

 • Bitwa pod Gorlicami skorzystaj z Internetu  np. https://spzagorzany.pl/start/uczniowie/do-pobrania/191-historia
 • Zapisz w zeszycie, staraj się zapamiętać kilka ważnych twoim zdaniem informacji o tej bitwie.