Klasa 8c

Materiały z matematyki  oraz informatyki dostępne na stronie yaneczek.pl

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.06 – 25.06.2020 r

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 8.06 – 19.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 1.06 – 5.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.05 – 29.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 18.05 – 22.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 11.05 – 15.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 4.05 – 8.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 15.04-22.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 15.04-22.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 2.04-8.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.03-1.04.2020 r.

Język Polski  

 1. Przeczytaj lekturę „Syzyfowe prace”.

Zagadnienia, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas czytania lektury.

 • Czas i miejsce wydarzeń.
 • Informacje na temat losów Marcina Borowicza, Andrzeja Radka, Bernarda Zygiera, Anny Stogowskiej
 • Jak wyglądała szkoła w XIX wieku pod zaborem rosyjskim?
  • warunki nauki,
  •  nauczany materiał, przedmioty szkolne,
  •  metody nauki,
  •  dostęp dzieci do edukacji,
  • nauczyciele, relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami,
  •  zachowanie uczniów,
  • rozrywki uczniów.
 • Przemiana Marcina Borowicza i jego stosunek do bycia Polakiem

* Przygotuj się do charakterystyki: Marcina Borowicza, Andrzeja Radka, Bernarda Zygiera, Anny Stogowskiej. Zaznacz w tekście lektury fragmenty opisujące bohaterów.

 1. Przypomnij sobie treść (najważniejsze zagadnienia) lektur obowiązkowych.
 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna
 • Aleksander Fredro, Zemsta
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 • Ignacy Krasicki, Żona modna
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość)
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
 • Juliusz Słowacki, Balladyna
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 • Sławomir Mrożek, Artysta
 • Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż)
 • Możesz skorzystać ze strony wordwall.com (lektury kl. VII – VIII)

 

 1. Powtórki. Powtórz wiadomości z zakresu nauki o języku i literatury. Podręcznik str. 335-369                                             (Jeśli nie zabrałeś/-łaś podręcznika ze szkoły, skorzystaj z podanych niżej stron)

Przydatne strony internetowe do powtórzenia materiału z języka polskiego przed egzaminem ósmoklasisty:

 1. Wybierz 1 z tematów i napisz rozprawkę (przemówienie).
 •  Każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, na czym polegała odpowiedzialność wybranych przez ciebie bohaterów literackich. Odwołaj się do wybranej książki z  listy lektur obowiązkowych oraz innego utworu literackiego.
 • Czy warto czytać książki historyczne? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje zdanie. Odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz wybranego utworu literackiego.
 • Czasami udzieleni komuś pomocy wiąże się z narażeniem na duże niebezpieczeństwo. Napisz rozprawkę,  w której rozważysz, czy zawsze należy pomagać innym. Odwołaj się do wybranej książki z  listy lektur obowiązkowych oraz innego utworu literackiego.
 • Napisz przemówienie, w którym zachęcisz rówieśników do czytania książek. Podaj przykład bohatera literackiego, którego życie zmieniło się pod wpływem książki.
 • Napisz przemówienie, w którym zwrócisz się do rówieśników z przesłaniem, aby przeciwstawiali się wszelkim przejawom zła. W argumentacji odwołaj się do wybranej książki z listy lektur obowiązkowych oraz innego utworu literackiego.

                                               Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

 Praca z podręcznikiem.

Tematy lekcji:

Piszemy relację z pożaru.

 • zapoznaj się z tekstem „Na wakacjach”- s. 154,
 • oceń pisemnie w zeszycie postawy bohaterów tekstu – zadanie 2.,
 •  * dla chętnych: zadanie 1. a) napisz artykuł o pożarze ( nadaj tytuł, objętość pracy- co najmniej pół strony)

Przygotowujemy się do egzaminu – praca z tekstem. 

 • – zapoznaj się tekstem „Skąpca”- s. 161- 162,
 • – wykonać pisemnie w zeszycie zadania: 2., 5., 7., 8., 9. i 12.- s. 162-163 w podręczniku.

Język angielski

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego – Oxford Repetytorium Ósmoklasisty

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości:

 • Repetytorium gramatyczne – s. 160-173 (w podręczniku)
 • Bank funkcji językowych – s. 174-177 (w podręczniku)
 • Bank wypowiedzi pisemnych – s. 178-181 (w podręczniku)
 • Bank wyrazów i wyrażeń (w podręczniku) – powtórzenie i utrwalenie słownictwa z rozdziałów 1-10, opanowanie / powtórzenie słownictwa z rozdziałów 11-14 (Zdrowie – s. 125, Nauka i technika – s. 135, Świat przyrody – s.147, Życie społeczne – s.157)

– zadania w ćwiczeniach, na stronach internetowych np. https://wordwall.net/, https://quizlet.com/pl

Próbne egzaminy z podręcznika i ćwiczeń oraz Internetu (Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty na stronie internetowej naszej szkoły)

WOS 

T: Podsumowanie rozdziału IV

 1. Wykonaj test z podręcznika ze strony 141 ( odpowiedzi wpisz do zeszytu)

T: Organizacje międzynarodowe

 1. Organizacja i zadania ONZ i NATO.
 2. Wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 ze strony 148-149.
 3. Zadanie dla chętnych ćwiczenie 7 strona 149.

Historia 

 T:Stosunki polsko-sowieckie w latach 1943-1945 – przypomnienie

 1. Wypisz w punktach etapy kształtowania się W-W stosunków.

T: Początki władzy komunistów w Polsce

 1. Zmiany terytorialne i ludnościowe w po wojennej Polsce ( granice i przemieszczanie się oraz przesiedlanie ludności).
 2. Postawy Polaków wobec władz komunistycznych.
 3. Sposoby przejmowania władzy przez komunistów (Referendum ludowe, sfałszowane wybory)
 • Wykonaj ćwiczenia

BIOLOGIA 

LEKCJA 1 – Temat: Roślinożerność.

Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 103 – 106 (zwróć uwagę na ilustracje).  Na jego podstawie wykonaj poniższe polecenia:

 1. Wymień w zeszycie (krótko) przystosowania organizmów do roślinożerności.
 2. Wyjaśnij, jak rośliny bronią się przed zjedzeniem.

LEKCJA 2 – Temat: Pasożytnictwo.

Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 107 – 110 (zwróć uwagę na ilustracje).  Na jego podstawie wykonaj poniższe polecenia:

 1. Wymień w zeszycie (krótko) przystosowania pasożytów wewnętrznych do pasożytniczego trybu życia.
 2. Wymień w zeszycie (krótko) przystosowania pasożytów zewnętrznych do pasożytniczego trybu życia.
 3. Wykonaj w zeszycie rysunek tasiemca, podpisz elementy jego budowy.

Zadanie dla chętnych: Wykonaj prezentację multimedialną na temat pasożytnictwa, zwracając uwagę na:

 • rodzaje pasożytów
 • przystosowania organizmów do pasożytnictwa
 • wpływu pasożytów na inne organizmy.

Prezentację wzbogać zdjęciami.

 Chemia

Ponieważ dział, który obecnie przerabialiśmy, dobiega końca i zbliżyliśmy się do lekcji powtórzeniowej, podaję zadania do przerobienia. Zadania takiego typu robiliśmy na lekcjach, wiec myślę, ze nie powinno być z nimi problemu. W razie czego są przykładowe zadania rozwiązane w podręczniku, można skorzystać. Tam krok po kroku jest bardzo dobrze wszystko wytłumaczone.

 1. 102, zad. 1,2,3,4
 2. 107, zad. 1, 3, 4, przykład a,
 3. 118, zad. 1, 2,
 4. 125, zad. 1,3,6*
 5. 130, zad. 1, 3, 6**

*jod przyłączamy jako cząsteczkę dwuatomową I2 , a bromowodór ma wzór HI

**w tym zadaniu należy zaproponować substrat, który należy przyłączyć do etynu, aby otrzymać wskazany produkt,

Dla chętnych

Do przygotowania prezentacja. Do wyboru dwa tematy. Można robić w zespołach dwuosobowych. Nie zachęcam do spotykania się , ale można on-line podzielić się zadaniami.

Temat I ”Ropa naftowa”.

Prezentacja powinna zawierać następujące informacje:

 • Jak powstała,
 • Co zawiera,
 • W jakim procesie uzyskujemy poszczególne składniki,
 • Do czego wykorzystujemy poszczególne frakcje,
 • Kraje roponośne
 • Dlaczego ropa naftowa jest przyczyną konfliktów

Temat II ” Tworzywa sztuczne”

Prezentacja powinna zawierać następujące informacje:

 • W jakim procesie otrzymujemy tworzywa sztuczne, na czym on polega, substraty tego procesu,
 • Najbardziej popularne tworzywa sztuczne, ich skróty i zastosowania,
 • Ile rocznie produkuje się tworzyw sztucznych w Polsce, Europie i na całym świecie,
 • Jakie są skutki zanieczyszczania środowiska tworzywami .
 • Jaki jest czas rozkładu wybranych tworzyw ,

Każdy chętny może zrobić jedna prezentację.

Język niemiecki

Thema: „Konzentriere dich!”

– na stronie 43 w podręczniku zapoznać się ze sposobem tworzenia trybu rozkazującego (Grammatik kompakt!- punkt 4)

– następnie na stronie 38 w podręczniku wykonać ćwiczenie 2a (płyta dołączona do podręcznika), rozwiązania zapisać do zeszytu (8 zdań w trybie rozkazującym) i przetłumaczyć na język polski.

– w zeszycie ćwiczeń zrobić ćwiczenie numer 2 (płyta dołączona do książki) oraz dla chętnych ćwiczenie numer 3.

Thema: „Sport? Na, klar!”

– ze strony 40 w podręczniku przepisaćdo zeszytu, wraz z rodzajnikiem der, die lub das oraz tłumaczeniem polskim dyscypliny sportowe:

 • Basketball
 • Eishockey
 • Handball
 • Schlittschuh
 • Ski
 • Schwimmen
 • Tischtennis
 • Volleyball
 • Reiten
 • Joggen
 • Tauchen
 • Skifahren

– ze strony 41 zrobić w zeszycie ćwiczenie 3, jaki sport można uprawiać:

 • in der Sporthalle:…..
 • auf dem Sportplatz:…..
 • im Freien:…..
 • im Schwimmbad:…..
 • im Eisstadion:……

– z zeszytu ćwiczeń zrobić ćwiczenia:1, 2 i 3.

Religia 

Katechizm pamięciowy oraz wiedza ogólna wymagana od kandydatów do
bierzmowania klas ósmych

HYMN DO DUCHA ŚWIETEGO (NA You Tube posłuchć wersji śpiewanej)
5 PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
5 WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI
6 PRAWD WIARY
7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
10 BOŻYCH PRZYKAZAŃ
STACJE DROGI KRZYŻOWEJ
WYBÓR PATRONA DO BIERZMOWANIA I JEGO ZAPREZENTOWANIE
WIADOMOŚCI O JANIE PAWLE II
POWTÓRZYĆ 5 OSTATNICH KATECHEZ Z PODRĘCZNIKA

Treść powyższych pytań zostanie sprawdzona w formie ustnej i pisemnej w najbliższym czasie po powrocie do szkoły.
ŻYCZĘ DOBREGO WYKORZYSTANIA TEGO CZASU I MIŁEJ NAUKI  – KS. MARCIN.

 Geografia 

1.Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej – ćwiczenia 1,2, str.115

2.W Amazonii – ćwiczenia 1,2,3, str. 121

 Edukacja dla bezpieczeństwa

Uczniowie muszą przygotować na podstawie podręcznika oraz innych dostępnych źródeł na temat zasad udzielania pierwszej pomocy podczas porażenia prądem oraz na czym polega pomoc tonącym.

Przykładowe filmiki instruktażowe udzielanie pierwszej pomocy podczas

– porażenia prądem elektrycznym:

– pomoc tonącym:

 

Zagadnienia będą jeszcze szczegółowo omawiane na zajęciach edb.

FIZYKA 

Tematy do realizacji:

 1. Podział fal elektromagnetycznych ze względu na częstotliwość (długość fali).
 2. Wykorzystanie fal elektromagnetycznych i ich wpływ na zdrowie człowieka.
 3. Podsumowanie działu o zjawiskach magnetycznych. Przerobić test ze od 168 do 170 (podręcznik)