Logopedia klasa 1

Bartłomiej

Dzień dobry.

Przesyłam kolejne ćwiczenia.

Bartek – najpierw zrób ćwiczenia buzi i języka – tak jak w szkole, dalej sylaby[ż]: ża, żo, żu, że, ży, aża, ożo, eże, yży itp.

Potem:

 • – Ćwicz wymowę. Starannie przeczytaj wiersz “Żaba i żuk”. Otocz fioletową pętlą [ż] i [rz]. Pokoloruj rysunki.
 • – Ćwicz wymowę wypowiadając głośno nazwy rysunków. Połącz je odpowiednio strzałkami z [rz], [ż] i [z]. Przeczytaj wyrazy. Otocz fioletową pętlą [rz] i [ż] a żółtą [z].
 • – Przeczytaj zdania. Zamaluj fioletową kredką [rz] i [ż] a żółtą [z]. Narysuj obrazek do wybranego zdania.

– Zadanie dodatkowe.

Ćwicz wymowę. Starannie przeczytaj pary wyrazów.  Połącz za pomocą strzałek odpowiednie wyrazy. Głośno je przeczytaj. Zamaluj fioletową kredką [rz] i [ż] a żółtą [z].

– Powtarzaj też te ćwiczenia, które już były.

Pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia.

Grażyna Dziubla

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

karta pracy 4

Kacper 

Dzień dobry.

Przesyłam kolejne ćwiczenia.

Kacperku – najpierw zrób ćwiczenia buzi i języka – tak jak w szkole, dalej sylaby[ż]: ża, żo, żu, że, ży, aża, ożo, eże, yży itp.

Potem:

 • – Ćwicz wymowę. Starannie przeczytaj wiersz “Żaba i żuk”. Otocz fioletową pętlą [ż] i [rz]. Pokoloruj rysunki.
 • – Ćwicz wymowę wypowiadając głośno nazwy rysunków. Połącz je odpowiednio strzałkami z [rz], [ż] i [z]. Przeczytaj wyrazy. Otocz fioletową pętlą [rz] i [ż] a żółtą [z].
 • – Przeczytaj zdania. Zamaluj fioletową kredką [rz] i [ż] a żółtą [z]. Narysuj obrazek do wybranego zdania.

– Zadanie dodatkowe.

Ćwicz wymowę. Starannie przeczytaj pary wyrazów.  Połącz za pomocą strzałek odpowiednie wyrazy. Głośno je przeczytaj. Zamaluj fioletową kredką [rz] i [ż] a żółtą [z].

– Powtarzaj też te ćwiczenia, które już były.

Pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia.

Grażyna Dziubla

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Karta pracy 4

Lena

Przesyłam kolejne ćwiczenia:

Lena – najpierw jak zwykle zrób ćwiczenia buzi i języka tak jak w szkole, dalej sylaby: sza, szo, sze, szu, szy, asza, oszo, esze, yszy, asz, osz, esz, usz, ysz itp. Przećwicz jeszcze sylaby z “s” sa, so, su, se, sy, asa, oso, ese, ysy, as, os, es, us, ys – dlatego, że różnicujemy “sz” i “s”

A potem wykonaj ćwiczenia:

 • – Nazwij wszystkie obrazki. Oznacz strzałką w górę położenie języka podczas wymowy nazw obrazków z [sz] a strzałką w dół obrazków z [s] .
 • – Dwie karty – przyjrzyj się obrazkom. Powiedz co robi Szymon a co robi Sabinka. Pamiętaj, żeby opowiadać pełnym zdaniem.
 • – Gra Cienie oparta na zasadach memo. Starannie wytnij karty wzdłuż przerywanych linii. Rozłóż obrazki na stole rewersem do góry. Gra polega na odszukiwaniu par: obrazek i jego cień. Każdy gracz po kolei odkrywa dwa obrazki, nazywa je i sprawdza, czy tworzą parę. Jeśli tak, odkłada je na bok. Jeśli nie uda mu się odnaleźć pary, odkłada na miejsce zakryte karty. Wygrywa ta osoba, która zbierze najwięcej par.

– Zadania dodatkowe:

Wytnij puzzle. Powiedz, co widzisz na ilustracjach.

Przeczytaj na głos fragment ulubionej książki.

– Powtarzaj też wcześniejsze ćwiczenia…

Pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia.

Grażyna Dziubla

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Karta pracy 4

Karta pracy 5

Martyna

Dzień dobry.

Przesyłam kolejne ćwiczenia.

 

Martynko – najpierw zrób ćwiczenia buzi i języka – tak jak w szkole, dalej sylaby[ż]: ża, żo, żu, że, ży, aża, ożo, eże, yży itp.

Potem:

 • – Ćwicz wymowę. Starannie przeczytaj wiersz “Żaba i żuk”. Otocz fioletową pętlą [ż] i [rz]. Pokoloruj rysunki.
 • – Ćwicz wymowę wypowiadając głośno nazwy rysunków. Połącz je odpowiednio strzałkami z [rz], [ż] i [z]. Przeczytaj wyrazy. Otocz fioletową pętlą [rz] i [ż] a żółtą [z].
 • – Przeczytaj zdania. Zamaluj fioletową kredką [rz] i [ż] a żółtą [z]. Narysuj obrazek do wybranego zdania.

– Zadanie dodatkowe.

Ćwicz wymowę. Starannie przeczytaj pary wyrazów.  Połącz za pomocą strzałek odpowiednie wyrazy. Głośno je przeczytaj. Zamaluj fioletową kredką [rz] i [ż] a żółtą [z].

– Powtarzaj też te ćwiczenia, które już były.

Pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia.

Grażyna Dziubla

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Karta pracy 4

Mateusz

Dzień dobry.

Przesyłam kolejne ćwiczenia.

Instrukcja.

 • – Mateusz – wykonaj najpierw ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne z wcześniejszych zajęć.
 • – Wykonaj ćwiczenia usprawniania warg, podniebienia miękkiego i żuchwy z wcześniejszych zajęć.
 • – Trzy karty. Czytaj dialogi z dorosłym. W trakcie czytania wykonuj ruch palcem po strzałkach lub zakreślaj flamastrem celem kontroli wdechu i wydechu.
 • – Przeczytaj pierwszą część tekstu “Nocne majaczenia Maćka” metodą przedłużania samogłosek – masz ją w domu. Zadanie dodatkowe – przeczytaj druga część tekstu “Nocne majaczenia Maćka” metodą przedłużania samogłosek.
 • – Mateusz w wolnym czasie powtarzaj też te ćwiczenia, które już były. Ćwicz też czytanie przez powroty do ulubionych książeczek.

Pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia.

Grażyna Dziubla

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Karta pracy 4

Oliwia

Dzień dobry.

Przesyłam kolejne ćwiczenia.

Instrukcja.

Oliwia – najpierw zrób ćwiczenia buzi i języka – tak jak w szkole, dalej głoski ttttt, ddddd…. potem sylaby i logotomy td, td, td, tdn, tdn…
Potem:

 • – Przeczytaj starannie wierszyk “Słoniowa trąba”. Podkreśl w nim [r].
 • – Przeczytaj starannie wiersz “Pranie M. Konopnickiej. Wpisz obok wszystkie słowa, w których słyszysz [r]. Powtórz te słowa głośno i wyraźnie.
 • – Ćwicz wymowę cząstek wyrazów i wyrazów.
 • – Ćwicz wymowę. Przeczytaj rymowankę. Pokoloruj rysunek. Wypowiedz głośno nazwy wszystkich rysunków.
 • otocz pętlą te, w których nazwie słyszysz [r] na początku i pokoloruj je.
 • – Powtarzaj też te ćwiczenia, które już były.

Zadanie dodatkowe:

– Szyfrówka. Połącz wyraz z obrazkiem, którego nazwa jest częścią tego wyrazu.

Pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia.
Grażyna Dziubla

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

 

Paulina

Dzień dobry.

Przesyłam kolejne ćwiczenia:

Paulinko – najpierw jak zwykle zrób ćwiczenia buzi i języka tak jak w szkole, dalej sylaby: sza, szo, sze, szu, szy, asza, oszo, esze, yszy, asz, osz, esz, usz, ysz itp. Przećwicz jeszcze sylaby z “s” sa, so, su, se, sy, asa, oso, ese, ysy, as, os, es, us, ys – dlatego, że różnicujemy “sz” i “s”

A potem wykonaj ćwiczenia:

 • – Nazwij wszystkie obrazki. Oznacz strzałką w górę położenie języka podczas wymowy nazw obrazków z [sz] a strzałką w dół obrazków z [s] .
 • – Dwie karty – przyjrzyj się obrazkom. Powiedz co robi Szymon a co robi Sabinka. Pamiętaj, żeby opowiadać pełnym zdaniem.
 • – Gra Cienie oparta na zasadach memo. Starannie wytnij karty wzdłuż przerywanych linii. Rozłóż obrazki na stole rewersem do góry. Gra polega na odszukiwaniu par: obrazek i jego cień. Każdy gracz po kolei odkrywa dwa obrazki, nazywa je i sprawdza, czy tworzą parę. Jeśli tak, odkłada je na bok. Jeśli nie uda mu się odnaleźć
 • pary, odkłada na miejsce zakryte karty. Wygrywa ta osoba, która zbierze najwięcej par.

– Zadania dodatkowe:

Wytnij puzzle. Powiedz, co widzisz na ilustracjach.

Przeczytaj na głos fragment ulubionej książki.

– Powtarzaj też wcześniejsze ćwiczenia…

Pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia.

Grażyna Dziubla

 

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Karta pracy 4

Karta pracy 5

Szymon

Dzień dobry.

Przesyłam kolejne ćwiczenia.

Szymon- najpierw zrób ćwiczenia buzi i języka – tak jak w szkole, dalej sylaby[ż]: ża, żo, żu, że, ży, aża, ożo, eże, yży itp.

Potem:

 • – Ćwicz wymowę. Starannie przeczytaj wiersz “Żaba i żuk”. Otocz fioletową pętlą [ż] i [rz]. Pokoloruj rysunki.
 • – Ćwicz wymowę wypowiadając głośno nazwy rysunków. Połącz je odpowiednio strzałkami z [rz], [ż] i [z]. Przeczytaj wyrazy. Otocz fioletową pętlą [rz] i [ż] a żółtą [z].
 • – Przeczytaj zdania. Zamaluj fioletową kredką [rz] i [ż] a żółtą [z]. Narysuj obrazek do wybranego zdania.
 • – Zadanie dodatkowe.
 • Ćwicz wymowę. Starannie przeczytaj pary wyrazów.  Połącz za pomocą strzałek odpowiednie wyrazy. Głośno je przeczytaj. Zamaluj fioletową kredką [rz] i [ż] a żółtą [z].
 • – Powtarzaj też te ćwiczenia, które już były.

Pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia.

Grażyna Dziubla

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Karta pracy 4