Logopedia klasa 2

Gabriel

Dzień dobry.

Przesyłam kolejne ćwiczenia.

Gabryś  – najpierw zrób ćwiczenia buzi i języka – tak jak w szkole, dalej sylaby[ż]: ża, żo, żu, że, ży, aża, ożo, eże, yży itp.

Potem:

– Ćwicz wymowę. Starannie przeczytaj wiersz “Żaba i żuk”. Otocz fioletową pętlą [ż] i [rz]. Pokoloruj rysunki.

– Ćwicz wymowę wypowiadając głośno nazwy rysunków. Połącz je odpowiednio strzałkami z [rz], [ż] i [z]. Przeczytaj wyrazy. Otocz fioletową pętlą [rz] i [ż] a żółtą [z].

– Przeczytaj zdania. Zamaluj fioletową kredką [rz] i [ż] a żółtą [z]. Narysuj obrazek do wybranego zdania.

– Zadanie dodatkowe.

Ćwicz wymowę. Starannie przeczytaj pary wyrazów.  Połącz za pomocą strzałek odpowiednie wyrazy. Głośno je przeczytaj. Zamaluj fioletową kredką [rz] i [ż] a żółtą [z].

– Powtarzaj też te ćwiczenia, które już były.

Pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia.

Grażyna Dziubla

Karta pracy 3

Karta pracy 4

Karta pracy 5

Karta pracy 6

Kuba i Krzyś

Dzień dobry.

Przesyłam kolejne ćwiczenia:

Chłopcy  – najpierw jak zwykle zrób ćwiczenia buzi i języka tak jak w szkole, dalej sylaby: sza, szo, sze, szu, szy, asza, oszo, esze, yszy, asz, osz, esz, usz, ysz itp. Przećwiczcie jeszcze sylaby z “s” sa, so, su, se, sy, asa, oso, ese, ysy, as, os, es, us, ys – dlatego, że różnicujemy “sz” i “s”

A potem wykonajcie ćwiczenia:

 • – Nazwijcie wszystkie obrazki. Oznaczcie strzałką w górę położenie języka podczas wymowy nazw obrazków z [sz] a strzałką w dół obrazków z [s] .
 • – Dwie karty – przyjrzyjcie się obrazkom. Powiedzcie co robi Szymon a co robi Sabinka. Pamiętajcie, żeby opowiadać pełnym zdaniem.
 • – Gra Cienie oparta na zasadach memo. Starannie wytnijcie karty wzdłuż przerywanych linii. Rozłóżcie obrazki na stole rewersem do góry. Gra polega na odszukiwaniu par: obrazek i jego cień. Każdy gracz po kolei odkrywa dwa obrazki, nazywa je i sprawdza, czy tworzą parę. Jeśli tak, odkłada je na bok. Jeśli nie uda mu się odnaleźć pary, odkłada na miejsce zakryte karty. Wygrywa ta osoba, która zbierze najwięcej par.

– Zadania dodatkowe:

Wytnijcie puzzle. Powiedzcie, co widzicie na ilustracjach.

Przeczytajcie na głos fragment ulubionej książki.

– Powtarzajcie też wcześniejsze ćwiczenia…

Pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia.

Grażyna Dziubla

 1. Karta pracy 3
 2. Karta pracy 4
 3. Karta pracy 5
 4. Karta pracy 6
 5. Karta pracy 7

Maja

Dzień dobry.

Przesyłam kolejne ćwiczenia.

Instrukcja.

– Maju – wykonaj najpierw ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne z wcześniejszych zajęć.

– Wykonaj ćwiczenia usprawniania warg, podniebienia miękkiego i żuchwy z wcześniejszych zajęć.

– Trzy karty. Czytaj dialogi z dorosłym. W trakcie czytania wykonuj ruch palcem po strzałkach lub zakreślaj flamastrem celem kontroli wdechu i wydechu.

– Przeczytaj pierwszą część tekstu “Nocne majaczenia Maćka” metodą przedłużania samogłosek – masz ją w domu. Zadanie dodatkowe – przeczytaj druga część tekstu “Nocne majaczenia Maćka” metodą przedłużania samogłosek.

– Maju w wolnym czasie powtarzaj też te ćwiczenia, które już były. Ćwicz też czytanie przez powroty do ulubionych książeczek.

Pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia.

Grażyna Dziubla

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Karta pracy 4

Patryk

Dzień dobry.

Przesyłam kolejne ćwiczenia. 

Patryku – najpierw zrób ćwiczenia buzi i języka – tak jak w szkole, dalej sylaby[ż]: ża, żo, żu, że, ży, aża, ożo, eże, yży itp.

Potem:

 • – Z każdego rzędu obrazków wykreśl ten, który nie pasuje do pozostałych.
 • – Dopasuj pasujące do siebie obrazki. Połącz je kolorowymi liniami.
 • – Starannie przeczytaj tekst. Pokoloruj obrazki.
 • – Połącz obrazki znajdujące się w takich samych figurach. Ułóż zdania z nazwami tych ilustracji. Zapisz je.
 • – Uzupełnij obrazek. Wytnij obrazki na dole, naklej je w odpowiednie miejsca według instrukcji:
 • – Powtarzaj też wcześniejsze ćwiczenia…
 • – Zadanie dodatkowe – przeczytaj na głos fragment ulubionej książki.

Pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia.

Grażyna Dziubla

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Karta pracy 4

Karta pracy 5