Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów.

 1. Historia
  klasa 4
  klasa 5
  klasa 6
  klasa 7
  klasa 8
 2. Język polski
  klasa 4
  klasa 5
  klasa 6
  klasa 7
  klasa 8
 3. Matematyka
  Przedmiotowy System Oceniania kl 4-8
  matematyka kl 4-8
 4. Język angielski 
  Przedmiotowy System Oceniania kl 4-8
  język angielski kl 1-3
  język angielski kl 4-8
 5. Geografia
  Przedmiotowy System Oceniania
  klasa 5
  klasa 6
  klasa 7
  klasa 8
 6. Biologia
  biologia
 7. Fizyka
  fizyka
 8. Informatyka
  Przedmiotowy System Oceniania
  klasa 4
  klasa 5
  klasa 6
  klasa 7
  klasa 8
 9. WOS
  Wos
 10. Technika
  Przedmiotowy System Oceniania
  Technika kl 4-6
 11. Plastyka
  Plastyka
 12. Chemia
  chemia
 13. Przyroda
  Przyroda
 14. Wychowanie fizyczne
 15. Język niemiecki
 16. Religia
 17. Muzyka
 18. Edukacja dla bezpieczeństwa
  edukacja dla bezpieczeństwa
 19. Edukacja wczesnoszkolna
  edukacja wczesnoszkolna

Procedury odwołania od oceny
Skala oceniania obowiązująca na wszystkich przedmiotach
Procedury odwołania od oceny