Ogłoszenia

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

 

Lp.   Termin
1.                    Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 01.09.2022 r. – 23.06.2023 r.
2.                    Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 r. – 31.12.2022 r.
3.                    Ferie zimowe 30.01.2023 r. – 12.02.2023 r.
4.                    Wiosenna przerwa świąteczna 06.04.2023 r. – 11.04.2023 r.
5.                    Zajęcia   dydaktyczne dzielone są na dwa okresy

I – 01.09.2022 r. – 27.01.2023 r.

II – 13.02.2023 r. – 23.06.2023 r.

6.                   

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

 

14.10.2022 r.  poniedziałek
(Dzień KEN))

31.10.2022 r. poniedziałek

(dzień przed Wszystkich Świętych)

2.05.2023 r. wtorek

29.05.2023 r. poniedziałek
(poniedziałek po I Komunii Świętej)

 

29.05.2023 r. poniedziałek
 (poniedziałek po I  Komunii Św.)

9.06.2023 r. piątek

(piątek po Bożym Ciele))

7.                    Egzamin po klasie ósmej 23.05.2023 r. wtorek 9.00 język polski
 ( 120 min.)

24.05.2023 r. środa 9.00 matematyka (100 min.)

25.05.2023 r. czwartek 9.00 język obcy
(90 min.)

 

8.                    Termin dodatkowy egzaminu po klasie ósmej

12.06.2023 r. poniedziałek 9.00 język polski ( 120 min.)

13.06.2023 r. wtorek 9.00 matematyka (100 min.)

14.06.2023 r. środa 9.00 język obcy
(90 min.)

 

9.                    Ferie letnie 24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

 

 

>> Ogłoszenie nr 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o wyborze  najkorzystniejszej oferty nr post.: ZO/SP/1/17

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenie zamówienia realizowanego w formie  zapytania ofertowego  nr ZO/6/2016 na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy pełnowymiarowej Sali gimnastycznej”.

 Szczegóły oferty

>>>> Ogłoszenie nr 1

 

 

 

 

 

 

Olesno, dnia 17.01.2017r.

             Zapytanie ofertowe nr ZO/SP/1/17

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PEŁNOWYMIAROWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

 ZAMAWIAJĄCY

Szkoła  Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie                                                                       

 1. Szkolna 5

33-210 Olesno

http://www.spolesno.cal.pl/;  tel. 14.641.24.41 ; e-mail: sp-olesno@wp.pl;

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY

Zakres rzeczowy zamówienia  obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły w Oleśnie, ul Szkolna 5, dz. nr 453/1 – w następującym zakresie:

 1. Projekt  budowlano-wykonawczy wraz z niezbędnymi  uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,  
 2. Branżowe  projekty  wykonawcze instalacji energetycznej, sanitarnej, grzewczej
  i gazowej – wraz z przyłączami do istniejących instalacji wewnętrznych,
 3. Projekt techniczny przekładek sieci kolidujących z planowaną budową,
 4. Szczegółowy  przedmiar robót  opracowany w oparciu o nakłady KNR lub innych dostępne  katalogi,
 5. Kosztorys inwestorski  opracowany w oparciu o szczegółowy przedmiar robót,
 1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Do pobrania:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz oferty
 3. Wzór Umowy