Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży.

W życiu wszyscy spotykamy się z różnymi zagrożeniami. Szczególnie narażona jest na nią młodzież i dzieci szukający prostych rozwiązań i wyraźnych wskazówek, jak żyć. Młody człowiek jest zagubiony w dzisiejszym świecie przesyconym techniką i informacją, z której trudno w jasny sposób odróżnić dobro od zła, prawdę od fałszu. Zagrożeń nie da się wyeliminować, ale można i trzeba je ograniczać.

Najczęstsze zagrożenia czyhające na młodzież:

Więcej pod linkiem: Napoje energetyzujące

Więcej pod linkiem: Ekrany

Więcej pod linkiem: e-papierosy

Więcej pod linkiem: Dopalacze