Pracownicy

Rok szk. 2023/2024

Renata Kwapień – sekretarz szkoły
Wojciech Skrzyniarz – konserwator
Danuta Rutkowska – sprzątaczka
Elżbieta Kułaga – sprzątaczka
Marta Miodowska – sprzątaczka
Renata Tomaszek  – sprzątaczka
Jagoda Sokołowska – sprzątaczka
Jolanta Kiwior– sprzątaczka
Katarzyna Tabor – intendentka
Anna Cholewa – kucharka
Barbara Bednarz – kucharka
Agnieszka Pasek – pomoc kuchenna
Iwona Chmura – Oddział Przedszkolny w Ćwikowie
Agnieszka Hajdas  – Oddział Przedszkolny w Ćwikowie
Urszula Kmieć  –  Oddział Przedszkolny w Ćwikowie
Aneta Miś  – Oddział Przedszkolny w Wielopolu
Magdalena Curyło – Oddział Przedszkolny w Wielopolu