Rada Rodziców

Rada Rodziców – rok szkolny 2023/2024

Zarząd:
Elwira Sierak –przewodnicząca
Magdalena Nowak – z-ca przewodniczącego
Iwona Chmura – skarbnik
Elżbieta Bączek – sekretarz

Członkowie:
Marta Michalczewska
Anna Kapłon
Justyna Zając
Sylwia Węgiel
Magdalena Kutrzuba
Anita Tabor
Małgorzata Łoś
Magdalena Golemo
Monika Brzychczy
Jolanta Rusiecka
Paulina Kozaczka

Komisja rewizyjna:

Edyta Światłowska –  przewodnicząca
Ewa Ziętara – zastępca
Edyta Węc -sekretarz