Bł. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński- patronem Szkoły Podstawowej w Oleśnie, woj. małopolskie.

Dnia 29 września 2022 r. społeczność naszej szkoły przeżywała doniosłą, historyczną uroczystość nadania szkole – decyzją Rady Gminy-  imienia Bł. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz sztandaru.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godz. 10.00 w kościele parafialnym Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, którą celebrował  biskup tarnowski Andrzej Jeż. W świątyni licznie zgromadzili się  zaproszeni goście, rodzice i uczniowie wraz z nauczycielami. Po uroczystej Mszy św. wszyscy przemaszerowali do szkolnej hali sportowej. Dyrektor Jarosław Bartoń powitał zebranych. Swoją obecnością zaszczycili nas biskup tarnowski Andrzej Jeż, proboszcz parafii Olesno Jan Panek,  wicewojewoda Ryszard Pagacz,  p.o. dyrektora Delegatury K.O. w Tarnowie Łukasz Drewienkiewicz, starosta dąbrowski Lesław Wieczorek, wójt gminy Olesno Witold Morawiec oraz wójtowie sąsiednich gmin,  przedstawiciele wielu instytucji, dyrektorzy szkół, sołtysi  i inni. Następnie pan dyrektor przedstawił życiorys błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. W dalszej części Witold Morawiec Wójt Gminy odczytał Akt nadania szkole imienia Bł. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po czym odbyło się przekazanie i prezentacja sztandaru. Uroczystość poprowadziła wicedyrektor Zofia Janeczek. Poczet sztandarowy w składzie:  Andrzej Szczebak  Przewodniczący Rady Gminy –przedstawiciel organu prowadzącego, Katarzyna Machaj- przedstawiciel Rady Rodziców, Danuta Zych- wicedyrektor szkoły-przedstawiciel Rady Pedagogicznej przekazał sztandar dyrektorowi Jarosławowi Bartoniowi. Po prezentacji sztandaru, nastąpiło jego wręczenie uczniom. Poczet stanowili Kamil Sarat, Aneta Lelek, Martyna Sierak. Ciąg dalszy uroczystości to przemówienia i okolicznościowe adresy skierowane do dyrektora i społeczności szkolnej. W podniosłą   atmosferę spotkania pięknie wpisała się akademia, przygotowana pod kierunkiem polonistki Danuty Krupy,  w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Przybliżyli postać ks. kardynała  i jego myśli. Oprawę muzyczną przygotowali Pani Urszula Podlasińska i Pan Marcin Pasek wraz z uczennicami Joanną Piątek kl. VII a i Łucją Łucek kl. VII b. Piękne śpiewy, recytacje, gra na instrumentach i dekoracje wykonane pod kierunkiem Barbary Cholewa, Moniki Szczepańskiej, Elżbiety Dymon i Teresy Hońdo były dopełnieniem uroczystości. Następnie goście zwiedzili wystawy bardzo pięknych i ciekawych prac uczniów, przygotowane na korytarzach szkoły oraz wpisali się do Księgi pamiątkowej, którą ozdobiła uczennica kl. VI b Aleksandra Kowal. Uroczysty obiad był ostatnim punktem tej pięknej historycznej chwili. Całość uroczystości utrwalił  na fotografiach Pan Henryk Janeczek. Wszyscy nauczyciele, pracownicy, obsługi, kuchni i sekretariatu z zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie tego szczególnego projektu. (Z.J)