Konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” skierowanego dla dzieci w wieku 6-14 lat których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 6 listopada 2022r.