Płatności za korzystanie z obiadów

ODPŁATNOŚĆ  ZA OBIADY 

Prosimy o dokonywanie wpłat za posiłki, za październik 2020 r.:

 Klasy 1 – 3 (21 dni): 52,50 zł

Klasy 4 – 8 (16 dni): 40 zł

 Wpłat można dokonywać przy wejściu zewnętrznym do kuchni szkolnej.