Płatności za korzystanie z obiadów

ODPŁATNOŚĆ  ZA OBIADY 

Prosimy o dokonywanie wpłat za posiłki, za marzec  do dnia 29.03.2021 r.:

23 dni x 2,50zł = 57,50 zł

HERBATA: 3,00zł

RAZEM: 60,50 zł

 Wpłat można dokonywać przy wejściu zewnętrznym do kuchni szkolnej.