Z życia MDP

Udział Młodzieżowej  i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej  w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę  i Strażaków z Olesna i Ćwikowa.

3 maja w naszej parafii o godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza św. w intencji naszej Ojczyzny i Strażaków. Uroczystość tą uświetniła akademia przygotowana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Oleśnie. Ponadto wzięły w niej udział Poczty Sztandarowe Szkoły Podstawowej z Olesna oraz OSP z Olesna i Ćwikowa oraz Dziecięca i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Święto Świętego Floriana to także doskonała okazja do podziękowania wszystkim strażakom za ich poświęcenie i odwagę. To oni, narażając własne zdrowie i życie, stają na pierwszej linii obrony przed zagrożeniami pożarowymi i innymi katastrofami. Warto podkreślić, że rocznice takie jak ta są nie tylko okazją do świętowania, ale także do refleksji nad rolą i znaczeniem służby strażackiej w społeczeństwie oraz do podjęcia działań mających na celu poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków.

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

25.03.2024 r. w Szkoły Podstawowej  w Oleśnie  odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności turniej służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. W eliminacjach wzięło udział 31 uczestników w dwóch grupach wiekowych. 20 uczestników z II grupy wiekowej oraz 11 uczestników z I grupy wiekowej z  4szkół gminy Olesno: Szkoła Podstawowa  w Oleśnie, Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich, Szkoła Podstawowa w Pilczy Zelichowskiej i Szkoła Podstawowa w Zalipiu.
Tuż po godzinie 9:00 wszyscy uczestnicy turnieju wraz z opiekunami zgromadzili się na sali, gdzie zostali przywitani przez p. Danutę Zych – w- ce dyrektora Szkoły Podstawowej w Oleśnie.Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwali : st. bryg. Adam Rzemiński – przewodniczący Jury, Marek Majka- zastępca Przewodniczącego, Ryszard Pikul, Stanisław Kruk, Krzysztof Tabor i Bogdan Zachara.
Wyniki z przeprowadzonych eliminacji:

 • w klasyfikacji szkół podstawowych I grupa wiekowa ( szkoły podstawowe klasy I-IV)

I miejsce: Zofia Chlastawa – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
II miejsce: Liliana Banaś –  Szkoła Podstawowa w Oleśnie

III miejsce: Joanna Musiał – Szkoła Podstawowa w Oleśnie  

IV miejsce : Wojciech Dyło – Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich
V miejsce – Sandra Leżoń – Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej

 • w klasyfikacji szkół podstawowych II grupa wiekowa (szkoły podstawowe V-VIII)

I miejsce: Eryk Brzychczy  – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
II miejsce: Wiktoria Lipowicz –  Szkoła Podstawowa w Oleśnie
III miejsce: Maksymilian Majka – Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich
IV miejsce : Marcin Ubas– Szkoła Podstawowa w Oleśnie
V miejsce – Daniel Pyzik  – Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich

 

Nagrody dla zwycięzców ufundował wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, w jego imieniu sekretarz  Gminy Olesno  Janusz Plata wręczył nagrody i podziękował uczestnikom  oraz ich opiekunom za udział .Zwycięzcom życzył sukcesu i  godnego reprezentowania naszej gminy w eliminacjach powiatowych.

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się :

– w klasyfikacji szkół podstawowych I grupa wiekowa:

 1. Zofia Chlastawa – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
 2. Liliana Banaś – Szkoła Podstawowa w Oleśnie

– w klasyfikacji szkół podstawowych II grupa wiekowa

 1. Eryk Brzychczy – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
 2. Wiktoria Lipowicz –  Szkoła Podstawowa w Oleśnie

2 marca 2024 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczucinie odbyły się Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu dąbrowskiego.

W zawodach wzięły udział drużyny dziewczęce i chłopięce, w sumie 20 zespołów. Zawody rozegrano wg regulaminu opracowanego przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Celem organizacji tej formy rywalizacji jest m.in:

 • mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem pożarniczym,
 • ocena stanu wyszkolenia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 • popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
 • upowszechnienie i promocja sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • wyłonienie najlepszych drużyn,
 • promocja zawodów sportowo-pożarniczych jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Konkurencje zostały podzielone na 4 odcinki, gdzie na każdym z nich do wykonania były wyznaczone zadania. Prawidłowość wykonania ćwiczeń oraz pomiaru czasu dokonywała komisja sędziowska. Klasyfikacja końcowa zawodów była prowadzona drużynowo oraz indywidualnie, osobno w kategorii dziewcząt i chłopców oraz drużyn dziewczęcych i chłopięcych. Na końcowy wynik drużyny składała się liczba punktów uzyskanych przez 4 najlepszych zawodników danej drużyny. W klasyfikacji indywidualnej na końcowy wynik zawodnika składała się liczba punktów uzyskanych w ćwiczeniu.

W zawodach wzięły udział 3 zespoły z  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  z Olesna. Tym razem nie udało nam się zająć miejsca medalowego.,

Każda z drużyn otrzymała dyplom, każdy z zawodników – medal, a zespoły z czołowych miejsc zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami.

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego w Oleśnie . Zwycięzcy powalczą na etapie powiatowym

W dniu 28 grudnia 2023r. w szkole podstawowej w Oleśnie  odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych. Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Komisja konkursowa eliminacji gminnych w składzie: dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie Jarosław Barton, prezes Zarządu ZOSP RP  w Oleśnie Marek Majka oraz Danuta Zych, Ewa Chmielowska, Krzysztof Tabor i Ryszard Pikul  z 56 nadesłanych prac konkursowych  wyłoniła zwycięskie w poszczególnych kategoriach Eliminacje przeprowadzone one zostały w trzech grupach wiekowych: przedszkola, kl. I-IV i kl. V-VIII szkół podstawowych.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I grupa – Przedszkola:

 1. Nadia Sęk – Oddział Przedszkolny w Dąbrówkach Breńskich
 2. Lena Golemo- Przedszkole Publiczne w Oleśnie
 3. Emilia Kot – Przedszkole Publiczne w Oleśnie
 4. Natan Panek – Przedszkole Publiczne w Oleśnie
 5. Martyna Gajda – Przedszkole Publiczne w Oleśnie

II grupa – Szkoły Podstawowe – klasy I-IV

 1. Emilia Skrzyniarz kl. I – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
 2. Julia Giba I – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
 3. Antoni Chmura kl. I – Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich
 4. Franciszek Chmura kl. III – Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich
 5. Aleksandra Szlosek kl. II – Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich

III grupa – Szkoły Podstawowe – klasy V-VIII

 1. Aleksandra Kowal kl. VIII – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
 2. Oliwia Golemo kl. VI – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
 3. Maja Kiwior kl. VI – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
 4. Natalia Kowal kl. V – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
 5. Mikołaj Dymon kl. VI – Szkoła Podstawowa w Oleśnie

Zwycięskie prace wezmą udział w eliminacjach powiatowych. Nagrody dla uczestników konkursu zostaną wręczone w terminie późniejszym. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Oleśnie oraz Wójt Gminy Olesno.

Spotkanie Opłatkowe Strażaków Województwa Małopolskiego” w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie

W dniu 17 grudnia 2023 w auli Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się „Spotkanie Opłatkowe Strażaków Województwa Małopolskiego”. Spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku. W spotkaniu tym także uczestniczyła Młodzieżowa i Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Olesna. Spotkanie zorganizowane zostało przy współpracy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. 

Mikołajkowe spotkanie MDP na kręgielni.

 W sobotę 16 grudnia  z MDP z Olesna  wybrała  się na kręgle. Niektórzy mieli okazję po raz pierwszy uczestniczyć w tego typu zajęciach. Po udanych rozgrywkach czekała  na wszystkich pizza. Nad prawidłowością przebiegu rozgrywek czuwał sędzia Paweł Świętochowski. Rozgrywkom towarzyszyła piękna, sportowa rywalizacja i przebiegały zgodnie z zasadami fair play. Nie zabrakło także dobrej zabawy, szczerej i serdecznej radości oraz entuzjazmu.

Spartakiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Luszowicach.

23.IX. 2023r. na Orliku przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Luszowicach odbyła się Spartakiada dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu naszego powiatu, zorganizowana przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radgoszczy oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Luszowicach. W zawodach wzięło udział ponad 90 młodych strażaków z 15 jednostek OSP. W spartakiadzie wzięła też udział MDP z Olesna. Nie zajęli miejsca na podium , ale się bardzo dobrze bawili. Nagrody i dyplomy ufundowane również przez Powiat Dąbrowski, z ramienia samorządu wręczali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego, a zarazem Prezes Gminnego Związku OSP w Radgoszczy dh Kamil Kwiatkowski. Działalność i funkcjonowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych to cenna inicjatywa, która ma na celu zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP oraz rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Udział MDP z  Olesna w Pielgrzymce Strażaków Małopolski w Łagiewnikach.

 Już po raz dwudziesty drugi do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybyła Pielgrzymka Strażaków Małopolski. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej. Licznie zebranych strażaków w łagiewnickiej świątyni przywitał ks. Zbigniew Bielas. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ks. Bielas podziękował strażakom za ich czyny miłosierdzia. – Wasza służba dla bliźnich jest wyrazem niesienia nadziei, pomocy i czynienia miłosierdzia. Cieszę się, że przybywacie już po raz dwudziesty drugi tu do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby Bogu w Trójcy Jedynemu dziękować i prosić o umocnienie na drodze czynienia miłosierdzia wobec tych, do których jesteście posłani – powiedział. Strażacy z OSP oraz MDP z Olesna co roku biorą udział w tej uroczystości kościelnej.

I Sejmik MDP Województwa Małopolskiego.

I Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Małopolskiego zorganizowano w Operze Krakowskiej. Organizatorem wydarzenia był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego. W sejmiku wzięły udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z naszego regionu.Była to okazja do spotkań oraz dyskusji m.in. o podstawach prawnych działania DDP i MDP, roli opiekunów, organizacji wycieczek, obozów, zawodów, a także na temat działalności proekologicznej MDP. Partnerami wydarzenia było Województwo Małopolskie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. Natomiast patronat honorowy nad sejmikiem objął wicemarszałek Łukasz Smółka. Nie zabrakło i nas z Olesna z MDP na tym pięknym przedsięwzięciu. To inicjatywa, która zasługuje na uznanie i wsparcie, ponieważ to właśnie młodzież jest przyszłością naszego kraju, a zaangażowanie w takie inicjatywy kształtuje odpowiedzialnych i zaangażowanych obywateli. Niech I Sejmik MDP Województwa Małopolskiego będzie inspiracją do kolejnych spotkań i przyczynkiem do rozwoju młodego pokolenia strażaków.

Nabożeństwo Fatimskie.
13 października 2023r. druhowie z MDP i DDS wzięli udział w Nabożeństwie Fatimskim z udziałem biskupa. Była to procesja różańcowa, która odbyła się ulicami Olesna po Mszy wieczornej. Prośba Maryi skierowana do dzieci fatimskich jest w dalszym ciągu aktualna i odnosi się do nas wszystkich, gdyż jak pokazała Maryja dzieciom w wizji piekła, wielu grzeszników idzie na zatracenie i wieczne potępienie.  Swoją ufną modlitwą różańcową i przeżywanym w zjednoczeniu z Panem Jezusem na krzyżu swoim cierpieniem, możesz uratować wielu grzeszników i przyspieszyć tryumf Niepokalanego Serca Maryi, bo jak Matka Boża powiedziała dzieciom, Jej Niepokalane Serce zwycięży

Zaduszki strażackie.
W pierwszą niedziele po Wszystkich Świętych w naszym Kościele odbywają Zaduszki Strażackie . MDP i DDS wzięła udział we mszy św. sprawowanej za zmarłych strażaków  Gminy Olesno. Jest to piękna tradycja wspominania druhów strażaków, którzy odeszli na wieczny spoczynek.