Dokumenty

Misja

Nasza szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, która polega na harmonijnej realizacji przez wszystkich pracowników pedagogicznych zadań w [...]