Rekrutacja do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie oraz I klasy Szkoły Podstawowej w Oleśnie

Zarządzenie Nr 6/2018/2019
z dnia  10.02.2019  r.

w sprawie terminów  rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie w roku szkolnym 2019/2020  oraz do Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie przy Szkole Podstawowej w Oleśnie na rok szkolny 2019/2020.

 1. W celu  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego 

w Ćwikowie oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 ustala się następujące terminy rekrutacji:

1) Oddział Przedszkolny Ćwików:    od 11 lutego 2019 r. do 15 marca 2019 r.

2) Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej w Oleśnie:  od 11 lutego 2019 r. do 15 marca 2019 r.

2. Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 10.02.2019 r.

Do pobrania dla zainteresowanych:

  1. ZGŁOSZENIE/WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W OLEŚNIE NA ROK SZKOLNY  2019/2020
  2.  Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Ćwikowie w roku szkolnym   2019/2020
  3. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO W  ĆWIKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020
  4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W OLEŚNIE SPOZA OBWODU SZKOŁY NA ROK SZKOLNY  2019/2020