Standardy Ochrony Małoletnich.

Co to są standardy ochrony małoletnich?
 
 
Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.