Nauczyciele

        mgr  Jarosław Bartoń  – dyrektor szkoły

 

 

 

mgr Danuta Zych – wicedyrektor szkoły

 

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Jarosz Izabela

Ciepiela Renata

Wabno Jolanta

Cholewa Barbara

Nowak Sylwia

Szczepańska Monika

Dymon Aneta

Miękina Marta

Bartoń Jarosław

Ubas Katarzyna

Wąż Anna

Wojtyto Monika

Piotrowicz Paweł

ks. Pierz Michał 

ks. Sorota Jacek

 Kmieć Jarosław

Mikrut Ewelina

Kądzielawa Mariusz

Reczek Jolanta

Pasek Marcin

Ryczek Renata

Zych Danuta

Szkotak Iwona

Dymon Elżbieta

Janeczek Henryk

Wiśniewska Teresa

Krupa Danuta

Woziwoda Małgorzata

Kukla Aneta

Nowak Elżbieta

Kwapień Katarzyna

Kinel Renata

Dudek Anna

Dziubla Grażyna

Bąba Bernadeta

Libirt Anna

Chmielewski Tomasz

Solak Lidia

Ruta Karolina

Pilipiszyn Małgorzata

Agnieszka Kądzielawa

Podlasińska Urszula

Piotrowska Ewa

Smosna Anna

Szado-Saładyga Małgorzata

Król Wojciech

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

język polski

przyroda, biologia

informatyka

pedagog szkolny

język polski

język angielski

wychowanie fizyczne

religia

religia

kierownik świetlicy

język angielski

wychowanie fizyczne

matematyka, technika

muzyka, wych. świetlicy

biblioteka

wdż

j. angielski

plastyka

matematyka, informatyka

wdż

język polski

fizyka

chemia, historia

geografia

Oddział Przedszkolny Ćwików

Oddział Przedszkolny Ćwików 

Oddział Przedszkolny Ćwików

Oddział Przedszkolny Wielopole

matematyka, edb

Oddział Przedszkolny w Ćwikowie

wych. świetlicy

Oddział Przedszkolny Wielopole

pedagog specjalny

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

psycholog

j. niemiecki

logopeda

Oddział Przedszkolny w Ćwikowie

rewalidacja indywidualna

muzyka