Rada Rodziców

Rada Rodziców – rok szkolny 2020/2021

Zarząd:
Elwira Sierak –przewodnicząca
Magdalena Nowak z-ca przewodniczącego
Katarzyna Machaj – skarbnik
Elżbieta Bączek – sekretarz

Członkowie:

Ewa Krupa
Monika Rokita
Edyta Światłowska
Sylwia Młynarczyk
Jolanta Rusiecka
Małgorzata Frąc
Danuta Musiał
Ewa Dymon
Anna Biedak
Karolina Krupa
Dagmara Sierak
Renata Ryczek

Komisja rewizyjna:

Agnieszka Szajor –  przewodnicząca
Paulina Zachara – sekretarz
Paulina Kozaczka -członkowie