Kilka słów o naszej szkole

Szkoła  Podstawowa w Oleśnie mieści się przy ul. Szkolnej 5. Od 1999 r. budynek dawnej „podstawówki” dzielimy z uczniami Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Zajmujemy parter i I piętro. W bieżącym roku szkolnym korzystamy z 14 sal lekcyjnych, biblioteki, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i boisk sportowych.  Dobrze służy nam  świetlica i kuchnia szkolna z jadalnią. Uczniowie, którzy nie korzystają ze smacznych i tanich posiłków przygotowywanych w kuchni szkolnej, mogą skorzystać z usług prywatnego bufetu i – świetnie zaopatrzonego – sklepiku szkolnego. W 13 oddziałach uczy się 293 dzieci oraz oddział przedszkolny w Ćwikowie – 22 dzieci. Kadra pedagogiczna liczy 37 nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć. Pracę szkoły wspomagają pracownicy administracji i obsługi w liczbie 10 osób. Dobrą tradycją szkoły jest organizowanie wyjazdów do teatru, kina, muzeów, na basen i na wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Młodzież każdej klasy przygotowuje uroczystości szkolne i spotkania dla rodziców. Bierze udział w licznych przedsięwzięciach prężnie działającego Samorządu Uczniowskiego. Najlepsi uczniowie chętnie i z powodzeniem uczestniczą w konkursach szkolnych i zewnętrznych. Przy szkole działa UKS, mogący poszczycić się wieloma sukcesami w zawodach tenisa stołowego.