Mikołajek i lekarze

Dnia 14 lutego w czasie „Dnia życzliwości” w  naszej szkole. Kólko teatralne przestawiło historię pt: „Mikołajek i lekarze”