Duży sukces w konkursie „Bądź Wielkim”

30 i 31 maja 2017 roku w Dąbrowskim Domu Kultury odbył się finał X edycji Regionalnego Konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez św. Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim” przebiegającego pod hasłem „W drodze ku świętości… Papież – Pielgrzym. Pontyfikat Jana Pawła II w okresie 16.10.1998 r. – 2.04.2005 r.„.
Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. Patronat honorowy nad konkursem wzorem lat ubiegłych objęli: Kardynał Stanisław Dziwisz i Ks. Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski.

W tym roku do konkursu przystąpiło 56 szkół i placówek z 6 powiatów, w tym powiatu dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, mieleckiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. Test wiedzy pisało ponad 600 uczestników. Wymaganą w teście liczbę punktów zdobyło 217 osób. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów na podstawie wyników testów do II etapu zakwalifikowała 33 pięcioosobowe zespoły. Do finału, zgodnie z regulaminem, zakwalifikowanych zostało 16 zespołów, po 4 zespoły w każdej kategorii. Zespoły walczące o tytuł laureata konkursu, zdobyły największą liczbę punktów podczas zmagań I i II etapu konkursu. Komisja konkursowa sporządzając listę laureatów konkursu brała pod uwagę sumę punktów uzyskanych przez każdy zespół za zadania wykonywane w ramach I, II i III – finałowego etapu. Przygotowanie zespołów do finałowego zadania wymagało ogromnego zaangażowania uczniów i opiekunów. Publiczność była pod wrażeniem pantomimy wykonanej przez młodych artystów, o czym świadczyły gromkie brawa, jakimi byli nagradzani uczestnicy konkursu.

 We wtorek, 30 maja na deskach Dąbrowskiego Domu Kultury zaprezentowało się 8 pięcioosobowych zespołów, w kategorii: „szkoły podstawowe” oraz „gimnazja”.

W kategorii „szkoły podstawowe” zespoły zajęły następujące miejsca:

  • I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Oleśnie – zespół nr 1 (Joanna Lekarczyk, Julia Janik, Wiktoria Trojanowicz, Aleksandra Zachara, Paulina Łucek).
    Zespół został przygotowany przez pana Jarosława Kmiecia;
  • II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki (Natalia Wojtas, Joanna Foszcz, Kinga Wybraniec, Kamil Kowal, Justyna Maziarz)
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Oleśnie – zespół nr 2 (Karolina Lekarczyk, Maria Woźniak, Wiktoria Ziemian, Martyna Brzychczy, Hanna Dojka).
    Zespół przygotowany przez siostrę Bernadettę Dudek i pana Jarosława Kmiecia.
  • IV miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej (Otylia Cholewa, Marcin Minor, Bartosz Kwapień, Ines Augustyńska, Aleksandra Lichorobiec).

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy!