Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Dnia 23 czerwca w obecności  licznie zgromadzonych rodziców uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Promocję do klasy nastepnej otrzymało 292 uczniów. Wszyscy, których średnia nauczania wyniosła 4,75 otrzymali promocję z wyróżnieniem, a ci którzy wypracowali 5,0 i wyżej otrzymali nagrody książkowe. Uczniowie z roczną 100% frekwencją otrzymali dyplomy,a za wieloletnią ufundowano nagrody rzeczowe.  Uczniowie aktywnie pracujący  na rzecz szkoły oraz biorący udział w akcjach charytatywnych również zostali nagrodzeni. Za najlepsze wyniki sportowe uczniowie zostali uhonorowani  dyplomami. W bieżącym roku szkolnym na statuetkę SUPERKLASA zapracowała klasa IV a. Wszystkim uczniom gratulujemy osiągnięć na miarę swoich możliwości i życzymy powodzenia. Następnie dyrektor Jarosław Bartoń w imieniu całej społeczności szkoły podstawowej serdecznie podziękował za pracę księdzu Krzysztofowi Trzepaczowi, który udaje sie na nową placówkę. Ostatnim punktem uroczystości, było wystąpienie demokratycznie wybranej przez uczniów, nowej przewodniczącej szkoły Aleksandry Zachary z klasy IV a. Na zakończenie dyrektor  życzył uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom obsługi udanego wypoczynku.