VIII EDYCJA KONKURSU „ODBLASKOWA SZKOŁA”  

 Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w Małopolskim Konkursie „ODBLASKOWA SZKOŁA”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły. Ponadto zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców  i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych  i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe  i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Organizatorem konkursu jest: Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszałkowski.  W trakcie trwania konkursu zorganizujemy w naszej szkole wiele ciekawych  i atrakcyjnych prelekcji, spotkań, konkursów i imprez, tak aby wszyscy uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie wszystkie zasady poruszania się po drodze, będziemy pracować nad systematycznością noszenia przez uczniów kamizelek i elementów odblaskowych tak aby zmniejszać skalę wypadków  i promować bezpieczeństwo. Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest  p. Jolanta Reczek wspomagana przez wszystkich nauczycieli.