VIII EDYCJA KONKURSU „ODBLASKOWA SZKOŁA” – podsumowana

W dniu 30 października podsumowaliśmy VIII EDYCJĘ KONKURSU „ODBLASKOWA SZKOŁA”. Celem konkursu było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Zadaniem pedagogów jest zwracanie uwagi na to, że dzieci mają ustawowy obowiązek korzystania z elementów odblaskowych. W trakcie trwania konkursu „Odblaskowa Szkoła” w naszej szkole zorganizowaliśmy wiele ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów spotkań, prelekcji, konkursów, zajęć i imprez. Podsumowując VIII Edycję Odblaskowej Szkoły uczniowie klasy V b przygotowali część artystyczną pt „BĄDŹMY BEZPIECZNI, BĄDŹMY WZOROWI, BĄDŹMY ODBLASKOWI”, która miała na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na drodze. Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród przez Panią Wicedyrektor Zofię Janeczek oraz koordynatora akcji Panią Jolantę Reczek nagrodzonym uczniom konkursów organizowanych w ramach Odblaskowej Szkoły.

 konkurs wiedzy BRD „Klasowy Mistrz BRD” – kl. IV-VII,
 konkurs plastyczny „Noszę odblaski – jestem bezpieczny” – kl. I – VI,
 konkurs na „Najbardziej pomysłowy odblaskowy strój”

Nagrody zostały ufundowane przez opiekuna sklepiku szkolnego Panią Danutę Zych. Na zakończenie wszyscy uczniowie zgromadzeni na sali gimnastycznej wspólnie zaśpiewali piosenkę „Znaczki odblaskowe”. Mamy nadzieję, że udział szkoły w konkursie „Odblaskowa szkoła” przyczyni się do większego bezpieczeństwa uczniów i uchroni ich od nieszczęśliwych wypadków. Podejmowane prze nas działania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na drodze poprzez zachęcanie do noszenia elementów odblaskowych nie kończą się wraz z finałem akcji, będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.