Realizacja Projektu Czytelniczego- NPRCz

Klasa IIB –pod kierunkiem p. Danuty Pierzchały przedstawiła projekt czytelniczy w ramach NPRCz „ Nie bądź zabłąkanym, brzydkim kaczątkiem- zostań pięknym łabędziem” czyli- inny nie znaczy gorszy . Projekt czytelniczy zawierał następujące wydarzania: głośne czytanie z podziałem na role, prace plastyczne do baśni i ich wystawa, przedstawienie teatralne, odpowiednia scenografia i efekty muzyczne.