Budowę nowej sali gimnastycznej czas zacząć!

 W dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00  odbyło się podpisanie umowy na budowę nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Oleśnie. Umowę podpisał w imieniu Firmy Samson Sp. z o.o. Prezes Zarządu mgr inż. Adam Lichorobiec . W tym samym dniu odbyło się przekazanie placu budowy w obecności Prezesa Firmy Samson Sp. z o.o., inspektorów nadzoru, przedstawicieli Urzędu Gminy oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej w Oleśnie. Obecnie oczekujemy na ogrodzenie terenu budowy i rozpoczęcie prac.