Sukcesy naszych uczniów w powiatowych eliminacjach OTWP

W dniu 23 kwietnia br. w budynku Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zostały przeprowadzone Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Gminę Olesno reprezentowały  4 osoby .
 W pierwszej grupie były to :

  1. Aleksandra Rzemińska z klasy V
  2. Weronika Pszczoła z klasy IV
    w drugiej grupie
  1. Joanna Lekarczyk – z klasy VII
  2. Bartosz Brzychczy- z klasy II Gimnazjum
    Młodzież rywalizowała w trzech grupach wiekowych: I grupa – szkoły podstawowe, II grupa – gimnazja, III grupa – szkoły ponadgimnazjalne. Łącznie we wszystkich grupach udział wzięło 34 uczestników.

Klasyfikacja końcowa w poszczególnych grupach jest następująca:

I grupa

I miejsce – Aleksandra Rzemińska – Szkoła Podstawowa w Oleśnie

II miejsce – Zuzanna Marszalik – Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie

III miejsce – Weronika Pszczoła – Szkoła Podstawowa w Oleśnie

II grupa

I miejsce – Joanna Lekarczyk – Szkoła Podstawowa w Oleśnie

II miejsce – Bartosz Brzychczy – Gimnazjum w Oleśnie

III miejsce – Joanna Leżoń – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

III grupa

I miejsce – Eryk Szlosek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

II miejsce – Tomasz Orszulak – Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

III miejsce – Rafał Plata – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Organizatorami Eliminacji Powiatowych OTWP byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Środki finansowe na nagrody dla finalistów oraz uczestników Eliminacji Powiatowych OTWP przekazał Komendant Główny PSP oraz Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.