79 rocznica potyczki w Oleśnie

Tradycyjnie w rocznicę bitwy w Oleśnie 8.09.1939 r. społeczność Szkoły Podstawowej uczciła poległych za Ojczyznę. Uporządkowano mogiłę, młodzież złożyła wiązankę w barwach narodowych, zapalono znicze, odmówiono modlitwę za zmarłych. Uczniowie poznali historię tego wydarzenia.