Pielgrzymka strażaków do Sanktuarium w Łagiewnikach

Dnia 21 października 2018 roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się XVII małopolska pielgrzymka strażaków, połączona z obchodami 40 rocznicy powołania św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską. O godzinie 12.30 odprawiona została uroczysta msza święta koncelebrowana przez kardynała Stanisława Dziwisza.  Uroczystą mszę świętą swoim śpiewem i muzyką uświetnił zespół pieśni i tańca „Mazowsze”, kardynał Stanisław Dziwisz w wygłoszonej homilii oznajmił: „Zebraliśmy się dzisiaj tutaj z wami drodzy strażacy, aby modlić się o błogosławieństwo św. Jana Pawła II nad waszymi działaniami , które podejmowane są w imię najwyższych wartości” W uroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe oraz strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa małopolskiego oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej wraz z pocztami sztandarowymi Komend Powiatowych i Miejskich PSP z terenu całej małopolski. Jak co roku druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Dziecięcej Drużyny Strażackiej z Olesna brały  udział w tej pielgrzymce.