Pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły.

Dnia 23 października 2018 roku  miała miejsce uroczystość  pasowania uczniów klas Ia, Ib i Ic. Zaproszeni rodzice i goście oraz uczniowie klas II-III wraz z wychowawczyniami podziwiali i nagradzali brawami recytacje i śpiew pierwszaków, nad którymi pracowały wychowawczynie : kl. Ia- p. Barbara Cholewa, kl. Ib- p. Jolanta Wabno i kl. Ic- p. Monika Szczepańska. Dzieci udowodniły, że już dużo umieją, znają swoje obowiązki i zasady obowiązujące w szkole oraz kochają swoją ojczyznę- Polskę, a w szkole czują się bardzo dobrze. Piękna dekoracja i odświętne stroje dzieci dodawały uroku całej uroczystości. Po występie dzieci złożyły uroczyste Ślubowanie, a pan dyrektor dokonał Pasowania na uczniów. Na koniec dzieci otrzymały od rodziców, pana dyrektora i władz samorządowych upominki. Najlepsze życzenia złożył pierwszakom p. dyrektor mgr Jarosław Bartoń i wójt gminy Olesno mgr inż. Witold Morawiec.