Akcja charytatywna dla Mateusza

Głównym celem charytatywnej działalności w szkole jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi, szczególnie dzieci, których życie jest przepełnione bólem, cierpieniem czy niedostatkiem oraz dostrzeganie ubóstwa w swoim środowisku i wyjście mu naprzeciw.
Pamiętajmy, że:  
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II 
Nasza Szkoła wspólnie z Parafią w Oleśnie zorganizowała akcję charytatywną na rzecz naszego ucznia Mateusza. W akcję zaangażowana była cała społeczność szkolna. Szczególne podziękowania należą się rodzicom z poszczególnych klas, którzy upiekli ciasta i pomogli w przygotowaniu kiermaszu. Dzięki zaangażowaniu księdza proboszcza, rodziców, dzieci i grona pedagogicznego udało się zebrać pokaźną kwotę. Podziękowania składamy wszystkim dobroczyńcom, dzięki  którym akcja się udała.