Natalia laureatką Konkursu Czytelniczego.

 6 marca 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbył się finał regionalnego Konkursu Czytelniczego Czytam, znam, rozumiem. Mickiewiczowski turniej zorganizowano w związku ze stuleciem odzyskania Niepodległości oraz przypadającej w tym roku 220. rocznicy urodzin twórcy „Pana Tadeusza”. Organizatorem było Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, III LO, Zakład Filologii Polskiej przy PWSZ oraz Miejska Biblioteka Publiczna  im. J. Słowackiego. Patronat nad nim objął Małopolski Kurator Oświaty. Konkurs adresowany był do uczniów klas VII i VIII oraz III gimnazjum. Swoim zasięgiem objął powiaty: tarnowski (grodzki i ziemski), dąbrowski, brzeski i bocheński. Droga do finału nie była łatwa. W etapie szkolnym tego konkursu uczestniczyło ok. 400 uczniów z 80 szkół, zaś do drugiego etapu, na szczeblu rejonowym, zakwalifikowało się 120 uczniów z 60 szkół (w tym 5 z naszej szkoły), spośród których komisja konkursowa wyłoniła 38 finalistów.  Naszą szkołę w finale konkursu reprezentowała Natalia Janik – uczennica klasy VII c.  Osiągnęła wielki sukces – została laureatką! Ostatni etap konkursu miał formę ustną – zadaniem uczestników było wypowiedzenie się na temat dwóch wylosowanych zagadnień dotyczących lektur konkursowych. Przy ocenie wypowiedzi komisja brała pod uwagę jej poziom merytoryczny, a zwłaszcza wykorzystanie wiedzy w argumentacji, kompozycję wypowiedzi oraz styl i poprawność językową. Jak podkreślali organizatorzy, konkurs (wszystkie trzy etapy) był bardzo trudny, wymagał  od ucznia znajomości biografii wieszcza, tła historyczno-literackiego epoki,  w której tworzył Mickiewicz, a przede wszystkim szczegółowej znajomości tekstów literackich. Gratulujemy Natalii!