Komunikat dyrektora szkoły.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie informuje, że w przypadku strajku, który ma rozpocząć się w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z rozkładem zajęć, wyżywienie uczniów, którzy korzystają ze stołówki szkolnej oraz dowóz. Egzaminy uczniów klas VIII odbędą się zgodnie z planem.