Komunikat dyrektora szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie informuje, że  w dniach  15, 16, 17 kwietnia 2019 r. odbędzie się bez żadnych przeszkód egzamin na zakończenie szkoły podstawowej dla uczniów klas ósmych. Obecność obowiązkowa na godzinę 8.15. Uczniowie klas VIII są przywożeni i odwożeni wg harmonogramu zamieszczonego poniżej. Dla uczniów klas I-VII są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Przywozy:

  • Swarzów, Breń, Podborze i Dąbrówki Breńskie – 7.00  /p. A. Łucek/
  • Zalipie, Pilcza Żelichowska, Adamierz – 7.00  /p. L. Morawiec/
  • Ćwików – 7.35 /p. L. Morawiec/
  • Wielopole, Oleśnica (jeden kurs) -7. 35 /p. A. Łucek/

Odwozy:

  • Swarzów, Breń, Podborze, Ćwików – 11.45 /p. L. Morawiec/
  • Oleśnica, Wielopole, Adamierz – 11.45 /p. A. Łucek/

 Od 18 do 23 kwietnia 2019 r. włącznie trwa wiosenna przerwa świąteczna.
Dni te są również wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.