Audyt kontrolny w ramach projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

W dniu 16 maja br. odbył się audyt kontrolny przeprowadzony przez przedstawicieli  KWP w Krakowie oraz KPP w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach uczestnictwa naszej szkoły w projekcie Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa. Posiadacz takiego certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa oraz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, iż sprostamy powyższym wymaganiom i po dwóch latach znowu zostanie nam przedłużona ważność posiadania certyfikatu. W oparciu o zapisu regulaminu kontroli podlegały 3 obszary: organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny projektu oraz sposób realizacji zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa.  Z audytu został sporządzony protokół w formie arkusza oceny. Na jego podstawie szkoła ma szansę uzyskać przedłużenie ważności Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Wyniki przeprowadzonej kontroli już w czerwcu, a już dziś dziękujemy bardzo naszym partnerom ZPB i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Aneks do obowiązującego obecnie  planu działania obejmujący działania obejmujące lata szkolne 2019- 2024 dostępny tuaj >>> aneks