Wyniki XIII Gminnego Konkursu Ortograficznego dla klas IV-VIII

Dnia 23 maja w Szkole Podstawowej w Oleśnie odbył się XIII Gminny Konkurs Ortograficzny w którym wzięło udział 19 uczestników z czterech szkół podstawowych z terenu gminy Olesno. Wyniki Konkursu  przedstawią się następująco:

Klasy IV-VI:

I    miejsce – Brożek Zuzanna  –  Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich
II   miejsce – Grzywa Mikołaj    –  Szkoła Podstawowa w Oleśnie
III  miejsce – Bułat  Oliwia  –  Szkoła Podstawowa w Oleśnie
IV  miejsce – Pytka Sylwia  –  Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich
V miejsce  –  Łoś Gabriela – Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej 

 Klasy VII-VIII:

I    miejsce – Woziwoda Wiktoria    –    Szkoła Podstawowa w Zalipiu
II   miejsce –  Wąż Aleksandra –  Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich
III  miejsce –  Misterka Wojciech – Szkoła Podstawowa w Zalipiu
IV   miejsce –  Janik Natalia – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
V  miejsce –   Zachara Jakub – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
Puchary Wójta Gminy Olesno otrzymali Brożek Zuzanna ze Szkoły Podstawowej  w Dąbrówkach Breńskich oraz  Woziwoda Wiktoria  ze Szkoły Podstawowej w Zalipiu.