Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 19 czerwca w obecności licznie zgromadzonych rodziców uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Promocję do klasy nastepnej otrzymało 353 uczniów. Szkołę ukończyło 48 uczniów. Uczennica Oliwia Panek z klasy VIIIa otrzymała nagrodę za najwyższy wynik z testów końcowych.Statuetka najlepszego absolwenta przypadła Joannie Lekarczyk z klasy VIIIa. Wszyscy uczniowie szkoły, których średnia nauczania wyniosła 4,75 otrzymali promocję z wyróżnieniem, a ci którzy wypracowali 5,0 i wyżej otrzymali nagrody książkowe. Uczniowie z 1-3 letnią 100% frekwencją otrzymali dyplomy,a za 4 letnią i większą ufundowano nagrody rzeczowe. Uczniowie aktywnie pracujący na rzecz szkoły oraz biorący udział w akcjach charytatywnych również zostali nagrodzeni. Za najlepsze wyniki sportowe uczniowie zostali uhonorowani dyplomami. W bieżącym roku szkolnym na statuetkę SUPERKLASA zapracowała klasa IVb. Wszystkim uczniom gratulujemy osiągnięć na miarę swoich możliwości i życzymy powodzenia. Następnie dyrektor Jarosław Bartoń w imieniu całej społeczności szkoły podstawowej serdecznie podziękował za wieloletnią pracę w sekretariacie naszej szkoły Pani Krystynie Morawiec, która udała się na emeryturę. Ostatnim punktem uroczystości, było wystąpienie demokratycznie wybranej przez uczniów, nowej przewodniczącej szkoły Aleksandry Zachary z klasy VI a. Na zakończenie dyrektor życzył uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom obsługi udanego wypoczynku.