80 rocznica potyczki w Oleśnie.

Tradycyjnie w  rocznicę bitwy w Oleśnie 8.09.1939 r. społeczność Szkoły Podstawowej uczciła poległych za Ojczyznę. Uporządkowano mogiłę, uczniowie kl. VI b złożyli wiązankę w barwach narodowych, zapalili znicze, odmówiono modlitwę za poległych żołnierzy. Dzieci poznały historię tego wydarzenia.