Rozpoczęcie roku w oddziale przedszkolnym w Wielopolu.

Pierwszego września 2019 r. w budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Wielopolu został utworzony Oddział Przedszkolny w Wielopolu przy Szkole Podstawowej w Oleśnie. Drugiego września w Oddziale Przedszkolnym w Wielopolu w obecności p. dyrektora J. Bartonia, osób pracujących w placówce, rodziców, dziadków oraz przedszkolaków odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. W bieżącym roku jest dziesięcioro dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Pracujemy w składzie: wychowawca i logopeda p. G. Dziubla, p. K. Kwapień, religia s. B. Dudek, język angielski p. E. Mikrut i pomoc p. A. Miś. Przedszkolaki korzystają z dwóch sal do zajęć, sali gimnastycznej a na zewnątrz z placu zabaw. Pokazujemy kilka „chwil” z życia przedszkola – zapamiętanych na fotografiach…