Wycieczka do Ćwikowa – udział w przeglądzie programów artystycznych pod hasłem „ŚCIEŻKI WOLNOŚCI”

15 listopada 2019 r. dzieci naszego Oddziału Przedszkolnego w Wielopolu pojechały na wycieczkę do Ćwikowa, do Domu Strażaka.Na początku złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem poległych w latach 1914-1921 i 1939-1945. Następnie wzięliśmy udział w przeglądzie programów artystycznych przygotowanych przez placówki oświatowe i opiekuńcze z terenu gminy Olesno pod hasłem „ŚCIEŻKI WOLNOŚCI”. Nasze przedszkolaki zaprezentowały wiersze i pieśni patriotyczne. Na zakończenie dzieci uczestniczyły w pokazach i zabawach naukowo-edukacyjnych zorganizowanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.